2014 Yılı Mali Destek Programları S.S.S.

MENU
Okunma : 1,4b Tarih : 06 Temmuz 2017
“BİLTEK” SIKÇA SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI
1.      
Bölge dışında faaliyet gösteren işletme sahipleri BİLTEK mali destek programına başvurabilir mi?
Evet, başvuru yapılabilir. BİLTEK Başvuru Rehberi bölüm 2.1.1 deki hükümler doğrultusunda bölge dışından bu programa başvuru yapılabilmektedir. Ancak değerlendirme sonucu sözleşme imzalamaya hak kazandığı takdirde sözleşme aşamasına kadar TR52 bölgesinde resmi sicil kaydı olması ve merkezlerinin ya da yasal şubelerinin (şubenin bağlı olduğu işletmenin KOBİ tanımına uyması gerekmektedir) bu bölgede bulunması şartını sağlaması gerekmektedir. Ayrıca her halükarda proje kapsamında yapacağı yatırımını Ajansın faaliyet gösterdiği TR52 Düzey 2 Bölgesinde (Konya ve Karaman illerinde) yapması gerekmektedir.
2.      
Henüz bir işletmem yok. BİLTEK mali destek programına başvurabilir miyim?
Evet, başvuru yapılabilir. BİLTEK Başvuru Rehberi bölüm 2.1.5.3 ün sonunda belirtilen patentle ilgili şartlardan birini yerine getirdiği taktirde başvuru yapabilirsiniz. Ancak 2.1.1 deki hükümler doğrultusunda, değerlendirme sonucu sözleşme imzalamaya hak kazandığınız taktirde, sözleşme aşamasına kadar KOBİ olduğunuzu ispat etmeniz gerekmektedir.
3.      
Bir işletme sahibiyim. Patent sahibi olan bir kişiyle beraber başvurabilir miyim?
Evet, başvuru yapılabilir. Ancak başvuru sahibi ve ortaklarının BİLTEK Başvuru Rehberi bölüm 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 teki şartları da sağlaması gerekmektedir.
4.      
Bir buluşum var, ancak patentim yok; başvurabilir miyim?
BİLTEK Mali Destek Programı kapsamında işletmesi olmayan gerçek kişi, ancak rehberin 2.1.5.3 bölümü sonundaki patentle ilgili şartlardan birini sağladığı taktirde başvuru yapabilir.
5.      
Orijinal ve yenilikçi bir fikrim var ancak patentim yok; başvurabilir miyim?
BİLTEK Mali Destek Programı kapsamında işletmesi olmayan gerçek kişi, ancak rehberin 2.1.5.3 bölümü sonundaki patentle ilgili şartlardan birini sağladığı taktirde başvuru yapabilir.
6.      
BİLTEK kapsamında, projem kabul edilirse çalıştıracağım personele ödeyeceğim ücreti bütçeden karşılayabilir miyim?
BİLTEK Başvuru Rehberi bölüm 2.1.6 da da belirtildiği üzere sadece Öncelik 1-c maddesi kapsamında istihdam edilecek yeni personel (Ar-Ge, yenilikçilik, bilişim, tasarım, dış ticaret ile endüstriyel tarım ve gıda sektörlerinde nitelikli insan kaynakları) giderleri proje kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilecektir. Başvuru sahibinin mevcut personeline yapacağı ücret ödemeleri uygun maliyet değildir.
7.      
Tanımlar başlığı altında 21.07.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik”  ve 10.03.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ”e atıf yapılmaktadır. Ancak 02.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” yayımlanmış olup hangi yönetmelik kapsamında proje verilebileceği hususunu cevaplar mısınız?
Başvuru rehberi hazırlandığında yürürlükte olan mevzuata atıf yapılmakla, söz konusu mevzuatın değişmesi nedeniyle 02.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ve aynı tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” de yer alan hususlar doğrultusunda proje hazırlanabilecektir. Bununla birlikte başvuru rehberi “1.2. Bu Program Kapsamında Kullanılan Tanımlar” başlığı altında yapılan açıklamalarda işletmenin kendi kullanımına yönelik elektrik üretimi kastedildiği açıklanmakla, bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.