Haberler

MEVKA ICCI 2013 te BÖLGEMİZİ ANLATTI

MENU
Okunma : 1,0b Tarih : 27 Nisan 2013
MEVKA ICCI 2013 FUARINDA YERİNİ ALDI
 
Bu yıl 19.su düzenlenen ICCI 2013 Uluslararası Enerji Fuar ve Konferansı’ nda, Mevlana Kalkınma Ajansı enerji alanındaki bölgenin potansiyelini tanıttı ve ajansımızın konuya bakış açısını anlattı.
 
1994 yılından itibaren düzenlenmekte olan ve enerji sektöründe konuyla ilgili yaklaşık 14.000 yerli ve yabancı katılımcı tarafından düzenli olarak takip edilen ICCI Fuar ve Konferansı bu yıl 24-25-26 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı, EPDK ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, TÜSİAD; MÜSİAD, World Energy Council, Cogen Europe, TÜREB, TÜRKOTED, ASME, WADE, EÜD, HESİAD, REC, RESSİAD, GENSED ve TESAB gibi enerji sektörünün en önemli dernekleri, ICCI 2013 fuarında yer alan kurumlardı.
 
Mevlana Kalkınma Ajansı, bölgemizde stratejik sektör olarak değerlendirilen Enerji sektörünün en önemli uluslararası faaliyetlerinden biri olan ICCI 2013 fuarında yer aldı. Ajansımız, bölgemizin enerji potansiyelini P101 numaralı standımızı ziyaret eden ve bölgemizle ilgilenen yerli ve yabancı yatırımcılara anlattı. Standımızda görev alan Konya Yatırım Destek Ofisi Kalkınma Uzmanı Mücahit Yasir KINALI ve Arif KÖSEOĞLU ile Karaman Yatırım Destek Ofisi Kalkınma Uzmanı Mustafa TANYER, fuar boyunca 10 yabancı, 64 yerli yatırımcı ile görüşme yaptı. Yapılan görüşmelerde bölgemizde enerji sanayisinin geliştirilmesi hususunda yatırımcılara yardım edileceği bilgisi verildi. Bölgemizde enerji konusunda yatırım yapmak isteyen yatırımcılara "yatırım yapmak için 5 neden" olduğu söylenerek bu nedenler ile ilgili detaylı bilgiler verildi. Standımıza gelen katılımcılara, bölgemizin Enerji Haritası ile TR52 bölgesi için enerji sektörüyle ilgili yazılan raporların olduğu dokümanlar verildi.
 
ICCI 2013'te ayrıca üç günde toplamda 29 oturumla Enerji Sektörünün sorunlarının masaya yatırıldığı, güncel gelişmelerin değerlendirildiği ve gelecek ile ilgili projeksiyonların oluşturulduğu konferans programında, MEVKA iki oturumla bölgemizdeki enerji sektöründeki gelişmeleri anlatma imkanı buldu. Enerji Projelerinin Finansmanı ve Nükleer Enerji oturumlarında bölgemiz hakkında bilgi veren Kalkınma Uzmanı Mücahit Yasir KINALI'nın konuşmalarında öne çıkan başlıklar şöyleydi :
 
            - Yüksek yenilenebilir potansiyeli, en yüksek lisans izni, gelişmiş sanayi altyapısı, hazır altyapısı ve arazisi ve ekstra enerji teşvikleri ile bölgemiz enerji sektöründe yatırım yapmak isteyenlerin ilk adresi olduğu söylenebilir.
            - Konya'da yapılan güneş enerjisi santrali Türkiye ortalamasından güneş radyasyonu bakımından %5,53, güneşlenme süresi bakımında ise %5,66 daha verimli olduğu söylenebilir.
            -Karaman'da yapılan güneş enerjisi santrali Türkiye ortalamasından güneş radyasyonu bakımından %8,92, güneşlenme süresi bakımında ise %9,88 daha verimli olduğu söylenebilir.
            - Konya'da bulunan bir enerji santralinin enerji üretim verileri göz önüne alındığında, Konya'da yapılacak bir yatırımın enerji üretim değerleri teorik(hesaplanan) verilerden %10,64 daha fazla olduğu söylenebilir.
            - Elektrik Enerji Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesine göre bölgemizdeki mevcut lisans oranı esas alındığında 2023 yılına kadar 880 MW'lık güneş lisansı daha açılabilir.
            -TR52 bölgesinde toplam 39,247 MW'lık lisanssız güneş enerjisi başvurusu yapıldı.
            - KEİEB’de Lisanslı Güneş Enerjisi santrali için 60 ölçüm noktasında ölçüm yapan 55 firma bulunmakta.
            - KEİEB’de Lisanssız Güneş Enerjisi santrali için 21 firma/kişi başvuruda bulundu.
            - KARAPINAR TM’ye bağlantı yapacak toplamda 37 firma/kişi 12,814 MW’lık Lisanssız Güneş santrali için bağlantı başvurusunda bulundu.
            - Bölgemizde yapılacak güneş enerjisi santralinde, 1 m2’lik panel alanından yıllık 213,16 kWh enerji üretilebileceği, enerjinin YEKDEM kapsamında satışından ise m2’de yılda 51,31 TL gelir elde edilebileceği söylenebilir.
            -Karapınar Enerji Endüstri Bölgesinde lisanslı ve lisanssız toplamda 104.814 kW kurulu güce sahip başvurular faaliyete geçtiğinde; yaklaşık olarak 730.040,66 m2 büyüklüğünde 446.017 adet 235 W’lık panel kullanılacağı, bölgede yıllık toplamda 155.592.624,19 kWh enerji üretileceği,ü retilen enerjiden YEKDEM kapsamında 37.455.812,42 TL gelir elde edileceği ve 1 MW kurulu güç yatırımı 1 milyon euro olarak varsayıldığında ise yatırım geri dönüşü 6,3 yıl olacağı söylenebilir.
            - 2007-2013 yılları arasında güneş paneli olarak ülkemizin 87.593.556 TL ithalatı, 31.240,601 TL ihracatı mevcuttur. 7 yıl için ticaret açığımız 56.352.556 TL’dir. 1 yıl için ortalama ticaret açığımız 8.050.422 TL’dir. 104 MW kurulu güce sahip GES santrale ait 37.455.812,42 yıllık gelirin % 21.50 ‘u ithalata aktarılmaktadır.
            - Ajansımıza kurulduğumuz günden beri sunulan projeler ile toplamda 333.942.612,28 TL talep edilmiştir. Ajansımız kurulduğu günden beri sunulan projelerin %18,21’ini 61.000.000,00 TL ile desteklemiştir. Ajansımıza sunulan ve Enerji sektörüyle ilgili olan projeler ile toplamda 6.007.520,55 TL talep edilmiştir. Enerji sektörüyle ilgili olan projelerin destek talepleri toplam talebin %1,8’ini oluşturmaktadır.  Ajansa enerji sektörüyle ilgili sunulan projelerden %56,41’i başarılı bulunmuş, başarılı bulunan projelerin ise %65’i ise, 2.203.406,90 TL ile desteklenmiştir. Ajansımızın enerji sektörüyle ilgili destek miktarı toplam desteklerinin % 3,61’ini oluşturmaktadır.
            - Nükleer Enerjinin geçmiş 10 yıl için kurulu güç artış oranı %1,26 iken gelecek 10 yıl için kurulu güç artış oranının %24,61 olacağı söylenebilir. Günümüze kadar geçen sürede reaktörlerin yıllık ortalama inşaat sayısı 9,84 iken gelecek 20 yıl sonunda bu oranın 13,45 olacağı söylenebilir. Geçmiş 10 yıl için nükleer enerjide devreye giren güç devreden çıkan güçten 2,73 kat daha fazla iken gelecek 10 yıl için bu oranın 2,15 olacağı söylenebilir.
 

https://youtu.be/jiDx2aOWPLo

https://youtu.be/zmZJtd8zU64

Galeri