Haberler

SU KULLANICI ÖRGÜTLERİ ÇALIŞTAYI YAPILDI

MENU
Okunma : 1,6b Tarih : 25 Mayıs 2013
Hiltonn Garden İnn otelde Mevlana Kalkınma Ajansı’nın düzenlendiği ‘’Su Kullanıcı Örgütleri Çalıştayı’’yapıldı.
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof.Dr.Mehmet Babaoğlu, Konya Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Şaban Güven, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman, katıldı.
 
Programın açılış konuşmasını yapan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman, ‘’2014 yılında uygulamaya konulacak yeni Dönem Bölge Planı hazırlık çalışmalarının Mevlana Kalkınma Ajansı koordinasyonunda hızla devam ettiğini ve ilan edilen Mevcut Durum Analizi Taslağında belirlenen sorunların başında bölgede yaşanan su sıkıntısının olduğunu belirterek ‘’Küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliğinin olumsuz etkileri artan nüfus ile kentlerde ve sanayide tatlı su kaynaklarına olan yüksek talep ve değişen tüketim alışkanlıkları su kaynaklarının en önemli kullanıcısı konumunda olan tarım sektörü üzerinde baskısını her geçen gün daha da artırmaktadır. Konya Karaman bölgesi ülkemizde tarımsal faaliyetlerin en yoğun yaşandığı coğrafyalardan birisi olma özelliği ile tarım ve su konusunda diğer bölgelerden ayırt edici bir yapı sergilemektedir’’ dedi.
 
Bölgemizde hem tarımsal üretimde verimliliğin artırılması hem de gıda arz güvenliğinin sağlanması hususunda su kaynaklarımızın etkin kullanılması büyük önem arz ettiğini belirten Akman ’’ sulu tarım alanlarının önemli bir bölümünde faaliyet gösteren su kullanıcı örgütleri ve ilgili tüm paydaşların verimliliğinin artırılması toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında önemli katkılar sağlayacaktır.  Bu noktadan hareketle ajansımız, hazırlamakta olduğu 2014-2023 bölge planına katkı sağlamak amacıyla, ilgili tüm paydaşları bir araya getirerek konuya ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini siz değerli katılımcılarla belirlemek istemektedir. Konunun öneminin farkında olan ajansımız, bugün gerçekleştirilecek olan çalıştayı bir fırsat olarak görmektedir’’ diye konuştu.
Konya Bölgesi Sulama Birliği Başkanı Şaban Güven yaptığı konuşmada Sulama kooperatiflerinin kuyularının yüzde 50'sinin kapalı sistem kuyuya dönüştürüldüğünü ifade ederek ‘’ Önümüzdeki yıllarda sulama kooperatiflerinin sulama sistemlerinin tamamen kapalı sisteme dönüştürülmesi bize artı yüzde 30 daha tasarruf ettirecektir. Biz bunları yaparken sulama sistemleri rehabilitasyonunda üçüncüsü ise büyün bunlar yapılırken arazi toplulaştırmaları, sulama sistemi rehabilitasyonu, üçüncüsü olanda belki bugün ihtiyaç olarak görülmeyen ama bize ileri ki yıllarda mutlaka bize lazım olacak olan dış havzalardan suyun transferidir" diye konuştu.
 
Konya'nın su konusundaki problemine "Kadim Başkentin, Kadim Sorunu" denilebileceğini vurgulayan Konya Valisi Aydın Nezih Doğan ise, "Konya'nın suyla ilgili problemi son zamanlarda zuhur etmiş bir problem gibi görülebilir ama gerçekte öyle değil. Burada binlerce yıldır tarım yapılıyor. Binlerce yıldır tarım için ihtiyaç duyulan suyu doğal yollardan karşılama imkanı çokta mümkün görünmüyor. Toplam yağış miktarımızla, tarımda kullanmamız gereken su miktarı arasında yaman bir çelişki var. Bu çelişkiyi gidermek konusunda yüzyıldan fazladır insanlar oturmuş düşünmüşler. Çözümlerden bir tanesi olarak dış havzalardan su getirme konusu gündeme gelmiş. Ancak dış havzalardan su getirme konusu sanıldığı kadar kolay bir iş değil" şeklinde konuştu. Konya'nın etrafında hala kullanılması mümkün olan su kaynakları olduğunu kaydeden Vali Doğan, "Biz çok sofistike şeyler konuşuyoruz. Şu bölgedeki nehri alsak bu tarafa akıtsak ne olur diye. Bir temel kural var, suyu mecrasından başka yerlere taşımak aslında doğal denge açısında arzu edilen bir şey değil. Mümkün olduğu kadar da bu tip davranışlardan sakınmak gerekiyor, doğal sürdürülebilirliği sağlamak için. Bundan daha önemli başka gerekçelerde var. Havzalarda da bizim gibi o suya ihtiyaç duyan başka insanlarda var. Onların suyunu onlardan almak çok kolay değil. Bunu ilgili arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Bir köyün içme suyu yoktur. Yandaki köyden su almak lazım gelir, kıyamet kopar. Suyu almak o kadar da kolay bir iş değildir. Dolayısıyla bu konuda hakkında ortaya fikir koyan arkadaşlarımız, Konyalı, Konya ölçeğinde değil de gerçekten sürdürülebilirler kriteri çerçevesinde görüşlerini ortaya koymaları lazım. Aksi takdirde ortaya çıkan umut bir süre sonra tehdit olmaya başlar ki biz umudu tehdide dönüştürme hakkına sahip değiliz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kop İdaresi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu Kop Bölgesinin Su Varlığı ve Kalkınma İlişkisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Kodal Kısıtlı Sulama Koşullarında Sulama Zaman Planlaması, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım Konya Kapalı Havzasında Basınçlı Sulama Sistemleri ihtiyacı, Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Arş. İst. Müdürlüğü Dr. Aynur Özbahçe Konya Havzasında Tarımsal Su Yönetiminin Dünü Bugünü Yarını, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Çevre Mühendisi Mevlüt Diri ve Jeoloji Mühendisi Cenk Güngör Bölgede Su Kaynaklarının Durumu hakkında sunumlar yaptılar.
 
Mevlana Kalkınma Ajansı uzmanları moderatörlüğünde katılımcılar ile çalıştay düzenlenerek sonuçları program sonunda katılımcılar ile paylaşıldı.

Galeri