Haberler

DEİK İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

MENU
Okunma : 897 Tarih : 25 Ocak 2013
 
      Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Mevlana Kalkınma Ajansı ( MEVKA ) arasında daha fazla ve nitelikli yabancı yatırım çekmek amacıyla kurumsal işbirliği protokolü imzalandı. Konya ve Karaman illerinde faaliyetlerini yürüten MEVKA ile DEİK arasında kurumsal işbirliğinin tesis edilmesi, Konya ve Karaman bölgesinin ticaret ve yatırım kanallarıyla küresel pazarlara entegre olmasına yönelik olarak işbirliğiyle gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi” amacıyla hazırlanan protokole MEVKA Yönetim Kurulu’nun verdiği yetkiye istinaden MEVKA Genel Sekreteri Ahmet AKMAN ile DEİK Genel Sekreteri Bahri Can ÇALICIOĞLU imza attı.
 
      Türkiye’nin ve Türk özel sektörünün küreselleşme sürecine ‘yüksek katma değerli’ entegrasyonunu hedefleyen bir iş dünyası kuruluşu ve “Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme” görevini üstlenen DEİK’in 750 üye şirketi, 38 kurucu kuruluşu, 109 iş konseyi, 114 ticaret ve/veya sanayi oda ve borsa oda temsilciliği, 3 yurtdışı temsilciliği bulunuyor. Dış ekonomik ilişkilere bir bütün olarak yaklaşan, ihracattan ithalata, Türkiye’ye yönelen yabancı yatırımlardan Türk özel sektörünün dış yatırımlarına, uluslararası müteahhitlikten enerjiye ilişkin konulara, bankacılıktan lojistiğe tüm ticaret, yatırımlar ve hizmetler alanlarında faaliyet gösteren DEİK ile MEVKA’nın imzaladığı protokole göre;
      DEİK sahip olduğu birikim, deneyim, imkân ve hizmetleri bölgenin ticaret ve yatırım kanallarıyla küresel piyasalara entegre olmasına yönelik MEVKA ile paylaşacak, ortak yatırım heyetleri düzenlenmesine yönelik koordinasyon ve organizasyon faaliyetleri gerçekleştirilecek. DEİK’in yıllık yurtdışı ve yurtiçi etkinlik programı hakkında MEVKA bilgilendirilerek ajansın programlara katılımı sağlanacak.
 
                                                        İŞBİRLİĞİ ALANLARI BELİRLENDİ
 
      DEİK ile MEVKA arasında yapılan protokolle, DEİK, ticaret ve yatırım kanallarıyla küresel piyasalara entegre olmasına yönelik olarak sahip olduğu birikim, deneyim, imkân ve hizmetleri Ajans ile paylaşacak, ortak yatırım heyetleri düzenlenmesine yönelik koordinasyon ve organizasyon faaliyetlerini Ajansla birlikte gerçekleştirecek, yıllık yurtdışı ve yurtiçi etkinlik programı hakkında Ajansı bilgilendirecek, Ajansın da programlara katılımını temin ederek tanıtım ve yatırım promosyonuna yönelik sunum yapmasına imkân sağlayacak, yurtiçi ve yurtdışı paydaş gruplarında Ajans sisteminin bilinirliliğini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunacak, Ajansın DEİK’in mevcut bilgi ve iletişim ağlarına katılmalarını temin edecek, DEİK’in yurt dışı işbirliği ağına ve kuruluşlarına yönelik olarak Ajanstan gelen ortaklık ve işbirliği tekliflerini koordine edecek, bölge işletmelerine yönelik program ve destek mekanizmalarında kullanılmak üzere fon kaynağı yaratmak için; yerel, ulusal ya da uluslararası fonlar, kredi kuruluşları ve bankalarla gerçekleştirilecek çalışma ve işbirliklerine katkı sağlayacak, Ajans bölgesinin ihtiyaçlarına göre devlet yetkililerinin yurt dışı seyahatlerine ve DEİK’in düzenleyicisi olduğu organizasyonlara Ajansın da katılmasına imkan sağlayacak, Küresel yatırımcıların Ajans bölgesine yönlendirilmesi için gerekli tanıtım çalışmalarına katkı sağlayacak.
 
                                                         KOBİLERE ÖZEL İNDİRİM
      Yapılan protokolle ayrıca bölgemizde KOSGEB'e üye olan işletmelere DEİK üyeliği için özel indirim uygulanacak.

Galeri