Haberler

MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

MENU
Okunma : 949 Tarih : 12 Mart 2012
 

T.C.

MEVLANA KALKINMA AJANSI

PERSONEL ALIM İLANI

 

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak yarışma sınavı ile  “ 3 adet uzman (Karaman Yatırım Destek Ofisinde istihdam edilmek üzere iş tecrübesi ile 2 adet ve KPSS puanı ile 1 adet olmak üzere toplam 3 uzman) ve 1 adet destek personeli”  istihdam edilecektir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ            :06 Nisan 2012

SINAV TARİHİ                          :13 Nisan 2012

1- ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

a)     Türk Vatandaşı olmak,

b)     Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)     Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d)      Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

 

2- UZMAN PERSONEL İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR:

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslar-arası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyoloji, matematik, mimarlık, şehir ve bölge plânlama  ile mühendislik dallarından lisans düzeyinde mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden, en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL, TOEFL IBT, TOEFL CBT, TOEFL PBT, FCE, CAE, CPE ya da IELTS) sahip olmak,

c) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, askerlikten muaf olmak veya en az 1 yıl süre ile tecil ettirmiş olmak.

 

3- KPSS PUANI İLE ALINACAK UZMAN PERSONEL (1 ADET) İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan mezun oldukları alana göre asgari aşağıdaki puanı almış olmak:

 

 

 

 

 

 

ALAN

KPSS PUAN TÜRÜ

TABAN PUAN

HUKUK

KPSS 3, 4, 11 veya 21

80

İKTİSAT

KPSS 3,4, 9, 18, 22 veya 28

80

MALİYE

KPSS  3 ,4 veya 24

80

İŞLETME

KPSS 3,4,19, 23, 29 veya 99

80

KAMU YÖNETİMİ

KPSS 3,4,30,37 veya 47

80

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER

KPSS 3,4, 5,6,7,8,33,36,64,66,82,86, 88,108  veya 112

80

İSTATİSTİK

KPSS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 34, 75, 78, 102, 106 veya 108,111

80

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

KPSS 3,4,14, 46 veya 48

80

MATEMATİK

KPSS 3, 4, 5, 25 veya 75

80

SOSYOLOJİ

KPSS 3,4,5,6,7,8 veya 70

80

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK

KPSS 3, 4, 5, 6 veya 7

80

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

KPSS 3, 4 veya 25

80

 

4- İŞ TECRÜBESİ İLE ALINACAK UZMAN PERSONEL (2 ADET) İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

 Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu veya özel kesimde;

-Planlama, programlama,

-Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

-Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

-İzleme ve değerlendirme,

-Tanıtım, danışmanlık,

-Şehircilik ve çevre,

-Araştırma-geliştirme,

-Bilgi ve iletişim teknolojileri,

- Finansman,

-İnsan kaynakları yönetimi,

-Uluslararası ticaret

alanlarının herhangi birinde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışanlar, ilanda belirtilen ilgili uzmanlık alanının diğer koşullarını taşımak kaydıyla KPSS’ye girmiş olmak şartından muaftırlar.

5- UZMAN PERSONEL İÇİN TERCİH NEDENLERİ:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek uzman personel seçiminde tercih sebebi olarak değerlendirmeye alınacaktır:

Birinci Grup Tercih Nedenleri:

a. Ulusal /Bölgesel Kalkınma Programlarının hazırlanması,

b. Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

c. Rekabetçilik ve Kümelenme Analizi,

d. Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

e. Kırsal Kalkınma Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

f. Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

g. Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

h. Finans Yönetimi,

i. Bütçe, Çalışma Programı ve Harcama Programı Hazırlama,

j. Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

k. Proje Hazırlama, İzleme Değerlendirme, Raporlama Kayıt Tutma, İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

l. Hibe ve Proje Yönetimi konularında denetim ve usulsüzlük incelemeleri,

m. Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

n. Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak,

o. Uluslararası Yatırım, Doğrudan Yabancı Yatırım, Yatırım Teşvik, Bölgesel Tanıtım,

p.Yatırım Süreçleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri gibi idari iş ve işlemler ile ilgili yasal uygulamalar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 

İkinci Grup Tercih Nedenleri:

Alanında lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak, SPK Bağımsız Denetçilik Lisansına sahip olmak veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesine sahip olmak,

 

Üçüncü Grup Tercih Nedenleri:

a.İleri düzeyde (konuşma, yazma ve okuma) İngilizce bilgisine sahip olmak,

b.Birden fazla yabancı dili konuşma, yazma ve okumasını çok iyi derecede bilmek,

 

6- DESTEK PERSONELİ (1 ADET) İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

Destek personeli için yapılacak başvurularda aşağıdaki niteliklere sahip olmak gerekir. Buna göre:

a)     Üniversitelerin Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık, Radyo- Televizyon ve Sinema, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim, Medya ve İletişim bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisansdüzeyinde mezun olmak,

b)    Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan 60 puan almış olmak,

c)     Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak.

7- DESTEK PERSONELİ İÇİN TERCİH NEDENLERİ:

Destek personeli için aşağıdaki niteliklere sahip olmak tercih nedeni sayılacaktır. Buna göre:

- Kamu veya özel sektörde 2 yıl ve daha fazla mesleki deneyime sahip olmak,

- İletişim ve organizasyon becerileri güçlü olmak,

- MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek ve söz konusu niteliğini belgeleyebilmek,

- Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

-Mesleki deneyimle ilgili özel sertifikalar ve çalışmaların olması ve bunu belgelemek,

-(B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

- İngilizce dil yeterliliğini gösterir KPDS, TOEFL veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan dil yeterliliklerini belgeleyecekleri dil yeterliliklerine sahip olmak tercih nedenidir.

 

8-BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ:

a) Başvuru tarihi          : Başvurular 12 Mart 2012 Pazartesi günü başlayacak ve 06 Nisan 2012 Cuma günü saat 17.30’da sona erecektir.

Başvurular, belirtilen tarihler arasında olmak kaydı ile hafta içi saat 8.30-17.30 arasında kabul edilecektir. Ayrıca, resmi tatil olan gün ve saatlerde başvuru kabul edilmeyecektir.

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, sınav ilanı çerçevesinde yapılan başvuru sayılarını dikkate alarak başvuru ve sınav tarihinde değişiklik yapabilir. Sınav ilanı ile ilgili yapılacak değişiklik veya düzeltmeler www.mevka.org.tr internet adresinden adaylara duyurulacaktır. 

b) Başvuru için istenen belgeler:

aa) www.mevka.org.tr internet adresinden temin edilecek İş Talep Formu,

bb) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

cc) Üç adet vesikalık fotoğraf,

dd) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

ee) KPDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

ff) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

gg) Özgeçmiş,

hh) En az 5 (beş) yıllık iş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için, SGK hizmet döküm belgesi veya hizmet belgesi,

ıı) En az 5 (beş) yıllık iş tecrübesi ile başvuracak uzman personel adayları için, daha önce görev yapılan işyerlerinden temin edilmiş pozisyon, görev süresi ve görev tanımı bilgilerini de içeren referans mektubu veya ilgili alanda çalıştığını ispatlayıcı belge,

ii) Adayın iş talep formunda belirttiği diğer bilgileri (iş deneyimi, alınan eğitimler, ikinci yabancı dil belgesi vb.) destekleyici belgelerin aslı veya onaylı sureti,

jj) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (aslı veya onaylı sureti).

Sınava başvuru sırasında ibraz edilen belgeler adaylara iade edilmeyecektir.

c) Başvuru şekli ve yeri           : Yukarıda sayılan belgelerin, Mevlana Kalkınma Ajansı Medrese Mahallesi Ulaşbaba Caddesi No: 28 Selçuklu/KONYA adresine en geç, sınav ilanında belirtilen son başvuru tarihi ve saatine kadar teslim edilmesi şarttır. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

9- SINAVA ALINACAKLARIN TESPİTİ, İLANI VE SINAVA GİRİŞ:

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe, ilanda belirtilen şartlar ve tercih nedenlerine göre değerlendirildikten sonra sözlü yarışma sınavına katılabilecekler, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının internet sitesinde (www.mevka.org.tr) ilan edilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının en fazla 5 katına kadar aday sınava çağırılabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav tarihinde, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi ile hazır bulunmaları gerekecektir.

Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesinde aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır.

 

9-1. Uzman Personel Bakımından;

KPSS PUANI İLE BAŞVURAN ADAYLAR

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

BAŞVURU PUANI

DEĞERLENDİRMEYE ESAS PUAN YÜZDESİ

KPSS

80

% 40

KPDS

70

% 40

TERCİH NEDENLERİ

3 grup arasında, 1. grup tercih nedeni için en fazla 50 puan; 2. ve 3. grup tercih nedeni için en fazla 25  (Toplam 100 puan)

% 20

 

 

İŞ TECRÜBESİ İLE BAŞVURAN ADAYLAR

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

BAŞVURU PUANI

DEĞERLENDİRMEYE ESAS PUAN YÜZDESİ

İŞ TECRÜBESİ

5 YIL (80 puan kabul edilecektir)

% 40

KPDS

70

% 40

TERCİH NEDENİ

3 grup arasında, 1. grup tercih nedeni için en fazla 50 puan; 2. ve 3. grup tercih nedeni için en fazla 25  (Toplam 100 puan)

% 20

 

İlanda belirtilen ilgili uzmanlık alanlarında daha önce çalışmak kaydıyla iş tecrübesi ile başvuran adaylar için 5 yıl tecrübe şartını (belirtilen alanlarda) sağlayanların puanı 80 kabul edilerek 5 yıl üzerindeki her yıl için 2 puan eklenecektir.

9-2. Destek Personeli Bakımından;

 

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

DEĞERLENDİRMEYE ESAS PUAN YÜZDESİ

KPSS PUANI

%50

TERCİH NEDENLERİ

%50

 

Yarışma sınavı sözlü olarak gerçekleştirilecektir. Sınav Kurulu üyeleri tarafından sözlü sınavda, KPSS ve/veya KPDS (TOEFL, IELTS) başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, tecrübe ve bilgi birikimi, tercih nedenine uygun iş deneyimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir.

Karaman Yatırım Destek Ofisinde istihdam edilmek üzere iş tecrübesi ile 2 adet ve KPSS ile 1 adet olmak üzere toplam 3 uzman personel istihdam edilecektir. Alınacak personelde istihdam edilen il merkezinde ikamet etme zorunluluğu aranacaktır.

Ajans, ihtiyaç duyduğunda personelin görev yaptığı birimi ve görev yerini değiştirebilecektir. 

10- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)tir. Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Ancak sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise personel alınacak bölüm/birim için en yüksek puan alan aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Başarılı adaylar arasından ikinci en yüksek puanı alan aday yedek aday olarak ilan edilir. Asıl adayın göreve başlamaması halinde yedek aday istihdam edilir. Sözlü sınavda yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile, başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

11- SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI

Sınav sonucu, Genel Sekreterlik tarafından, sınav kurulunun sonuçları kendisine intikal ettirdiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın internet sitesinde ilan edilir.

Sonucun yazılı olarak tebliği sadece sınavda başarılı olan asil adaya göreve başlama çağrısı ile birlikte yapılır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.12.03.2012

 

EK  : İŞ TALEP FORMU