Haberler

İKTİSADİ İŞLETMELERDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI

MENU
Okunma : 890 Tarih : 29 Ekim 2011

 

 

2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, 2011 yılında yürütecek olduğu İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

 

1) İKTİSADİ İŞLETMELERDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI:

Programının genel amacı, TR52 (Konya-Karaman) Düzey 2 Bölgesindeki iktisadi işletmelerin rekabet güçlerini artırarak bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaktır. 

 

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1:     İmalat Sanayinde (Tarım Makineleri, Gıda Makineleri ve Gıdaya Yönelik Üretimler, Akışkan Gücü ile Çalışan Donanımlar, Pompalar ve Kompresörler, Rulman, Türbin, Güneş Paneli ve Rüzgârgülü İmalatı, Kalıp, Kaldırma ve Taşıma Donanımları İmalatı) Yenilik ve Ar-Ge Uygulamalarının Geliştirilmesi.

Öncelik 2:     Orta ve İleri Teknolojili Ürünlerin İhracatının Artırılması,

       

Öncelik 3:     İktisadi İşletmelerin Kapasite, Verimlilik ve İstihdamının Artırılması (Bu öncelik kapsamında yapılacak başvurularda projenin uygulama   yeri, TR52 Bölgesi içerisinde ancak, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karaman Belediyesi mücavir alan sınırları dışında olmalıdır).

 

2) KIRSAL KALINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

  •  

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1:     Turizm çeşitliliğini sağlamak üzere turizm altyapısının güçlendirilmesi.

Öncelik 2:     Tarımsal üretimde kalite ve verimin artırılması amacıyla eğitim, demonstrasyon ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi

 

DESTEK TUTARLARI

 

PROGRAMIN ADI

ÖNCELİKLER

DESTEK ALT LİMİTİ

DESTEK ÜST LİMİTİ

SON BAŞVURU TARİHİ

İKTİSADİ İŞLETMELERDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI

ÖNCELİK 1

40.000 TL

400.000 TL

4 KASIM 2011 CUMA, 17:00

ÖNCELİK 2

40.000 TL

400.000 TL

ÖNCELİK 3

20.000 TL

200.000 TL

KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

ÖNCELİK 1

20.000 TL

200.000 TL

3 KASIM 2011 PERŞEMBE, 17:00

ÖNCELİK 2

20.000 TL

200.000 TL

 

 

Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberleri ve eklerinin tamamı www.mevka.org.tr internet sitesinden temin edilebilir.  Son başvuru tarihinden sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

  

  Başvuru Rehberi  

Sıkıştırılmış Toplu Dosya

 

Galeri