Haberler

KONYA VE KARAMAN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI

MENU
Okunma : 914 Tarih : 30 Kasım 2010
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), 2010 yılı mali destek programı kapsamında, 15 Milyon TL’si iktisadi kalkınma ve 5 Milyon TL’si de sosyal kalkınma olmak üzere toplam 20 milyon TL proje desteği sağlayacak. Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, 2010 yılı mali destek programlarının Konya – Karaman 2010-2013 Bölge Planı ile uyumlu olarak hazırlandığını, toplam 20 Milyon TL’lik desteğin bölge kalkınmasına önemli bir ivme kazandıracağını söyledi.
 
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 2010 yılı mali destek programı açılış ve bilgilendirme toplantısı Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Murat Kara, Mevlana Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı Nurettin Bay, MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman ve çok sayıda davetli katıldı.
 
Programın açılış konuşmasını yapan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, 2009 yılında mali destek programları kapsamında desteklenen toplam 58 proje sayesinde bölgede 3 bin 388 hektar alanın kapalı sistemle sulanacağını, bin 627 dekar mera ıslahı yapılacağını, 530 bin fidanın erozyonla mücadele için toprakla buluşturulacağını, bölgede 7 adet süt sağım ve toplama merkezleri kurulacağını ifade etti.
 
Yine bu projeler sayesinde üç ilçenin 61 köyünün katı atıklarının toplanması ve transferi gerçekleştirileceğini dile getiren Akman, içinde kadınların, gençlerin ve engellilerin de bulunduğu toplam 5 bin 186 kişinin, organik tarımdan sulama tekniklerine, kiraz yetiştiriciliğinden hayvancılığa, çoban eğitiminden erozyona, taş işlemeciliğinden kaliteli buğday yetiştiriciliğine kadar 21 farklı konuda eğitileceğini söyledi.
 
Mali destek programlarının ulusal kalkınma plan ve programları ile uyumlu olarak hazırlandığını kaydeden Ahmet Akman, bu kapsamda hazırlanan 2010-2013 yılları arasında bölgenin yol haritası olma özelliği taşıyan Konya Karaman Bölge Planı hakkında da bilgi verdi.
 
Planın bölgenin öncelik alanlarını belirleyen bir strateji dokümanı olduğunu vurgulayan Akman, “kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler, odalar ve borsalar gibi bölgemizin tüm paydaşları tarafından katılımcı bir yöntemle hazırlanan bölge planı, devlet planlama teşkilatı tarafından 1 ay önce onaylanarak yürürlüğe girdi” dedi.
 
2010 mali destek programlarının da söz konusu strateji dokümanı ile uyumlu olarak hazırlandığını ifade eden Akman, programlar kapsamında 15 milyonu iktisadi kalkınma ve 5 milyonu sosyal kalkınma olmak üzere teklif çağrısı yöntemi ile dağıtılacak toplam 20 milyon TL’nin, bölgenin kalkınmasına önemli bir ivme kazandıracağına dikkat çekti.
 
Ahmet Akman, MEVKA’nın önümüzdeki yıllarda da doğrudan finansman desteği ve güdümlü proje desteği ile bölgeye katkı sunacağını belirtti.
 
Mevlana Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı Nurettin Bay ise, kalkınma ajanslarının Türkiye’nin en büyük şanslarından biri olduğunu vurguladı. Ajansın faaliyetleriyle bölgeler arasındaki kalkınmışlık düzeyinin en aza ineceğini belirten Bay, Konya – Karaman 2010-2013 Bölge Planı’nın önemine de dikkat çekti. Planın bölgenin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyduğunu ifade eden Nurettin Bay, mali destek programlarının bölge planına uygun olarak gerçekleştirildiğini söyledi.
 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Murat Kara ise mali destek programları ile bölge kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, bölgenin cazibesinin arttırılması, istihdam gibi konuların temel amaç olduğunu ifade etti. Murat Kara, programlar kapsamında herkese görev düştüğünü kaydetti ve “özgün, yenilikçi, katılımcı, sürdürülebilir projeler hazırlanmalıdır” şeklinde konuştu.
 
Son olarak konuşan Konya Valisi Aydın Nezih Doğan ise rekabetçiliğin sadece bölge ve Türkiye için değil dünya açısından da önemli hale geldiğini kaydetti. Bölgelerin gelişmesi için doğal kaynaklara yakın olması, güçlü beşeri sermayesinin bulunması ve üretilen mal ve hizmetin pazarlanması için yeterli imkanların bulunması gerektiğini söyleyen Vali Doğan, Konya’nın gerek tarım ve hayvancılık, gerek turizm ve sanayi potansiyelleri ile bu şartları taşıdığını ifade etti. Bugüne kadar ne yapılması gerektiği ile ilgili ciddi bir verinin olmadığını da hatırlatan Vali Doğan, ancak hazırlanan bölge planı sayesinde artık önemli bir dokümana sahip olduklarını ifade etti. Vali Doğan, kamu kesimi, sivil toplum kuruluşları ve özel kesimi bir araya getiren bu dokümantasyon sayesinde bölgenin daha da gelişeceğini belirtti.
 
Programın sonunda iktisadi ve sosyal kalkınma mali destek programları hakkında MEVKA Genel Sekreteri Ahmet Akman ve kalkınma uzmanları tarafından katılımcılara bilgi verildi.
 
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’na, desteklenecek alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, belediyeler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, birlikler ve kar amacı gütmeyen kooperatifler başvurabilecek.
 
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programına ise KOBİ’ler, herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum/kuruluşu veya birkaç bağlı işletmenin tek başına veya müştereken bu işletmenin yüzde 25 veya daha fazla hissesine sahip olmayanlar, proje faaliyeti proje sunan kurum veya kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunanlar, ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Konya Karaman) kayıtlı olan işletmeler yada merkezleri veya yasal şubeleri bu bölgede olanlar başvurabilir.
 
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’na başvurular 29 Kasım’da, İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı’na başvurular ise 30 Kasım’da sona erecek.

Galeri