SIK SORULAN SORULAR - 2015

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 06 Temmuz 2017

BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI  “BİGFA” SIKÇA SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI 1

1

Bölge dışında faaliyet gösteren işletme sahipleri BİGFA mali destek programına başvurabilir mi?

BİGFA başvuru rehberinin 2.1.2. Başvuru Sahiplerinin Uyumak Zorunda Olduğu Koşullar Başlığının 3. Maddesinde “Başvuru sahibinin, Yatırımını Ajansın faaliyet gösterdiği TR52 Düzey 2 Bölgesinde (Konya, Karaman) yapması ve resmi sicil kaydı olması ve merkezlerinin ya da yasal şubelerinin (şubenin bağlı olduğu işletmenin KOBİ tanımına uyması gerekmektedir) bu bölgede bulunması gerekmektedir” denilmektedir.  Dolayısı ile “resmi sicil” kaydının TR52 Bölgesinde olması şartıyla başvurabilir.

2

Henüz bir işletmem yok. BİGFA mali destek programına başvurabilir miyim?

  • başvuru rehberinin 2.1.2. Başvuru Sahiplerinin Uyumak Zorunda Olduğu Koşullar Başlığının 3. Maddesinde “Başvuru sahibi program ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmalıdır.”   Dolayısı ile Program ilan tarihi olan 24 Aralık 2014’den itibaren üç ay önce kurulmuş olan KOBİler başvurabilir.

3

BİGFA kapsamında

BİGFA başvuru rehberinin 2.1.6.2 Uygun Olmayan Maliyetler başlıklı bölümünde belirtildiği üzere İnsan Kaynakları giderleri uygun maliyet değildir.

4

Başvuru rehberini inceledim ve her ilçe için ayrı proje konuları gördüm.  Mevcut ilçemde var olan proje konuları haricinde başvuru yapabilir miyim?

BİGFA başvuru rehberinde, programın 1.2 Programın Amacı ve Öncelikleri başlığında programın genel amacı ve öncelikleri belirtilmişidir.Bu amaç ve öncelikler Ajans’ın 2010—2013 & 2014—2023 Bölge Planlarında belirlenen önceliklere göre hazırlanmıştır.Program öncelikleri ve konuları ise 2014—2023 Bölge Planında belirlenmiş olan Alt Bölgelerin ihtiyaç veya potansiyellerine yönelik olarak hazırlanmıştır.Dolayısı ile ilgili alt bölgelerden yapılacak olan başvurularda rehberde belirlenen proje konularının, programın ve Bölge Planının amaç ve önceliklerine hizmet etmesi beklenmektedir. Bununla birlikte sunulan projeler, rehberde belirtilen yerleşim alanlarına yönelik örneklere uygun olarak çeşitlendirilebilir.

Örneğin: “Suyun tasarruflu kullanımına yönelik” olarak sulama pompalarının üretimi, sulama hattı borularının üretimi, sulama filtrelerinin üretimi, sulama makinelerinin üretimi vb. şeklinde çeşitli örnekler sunulabilir.

5

Başvuru rehberini inceledim ve bir dernek olarak başvuru yapmayı düşünüyoruz. Bu program dâhilinde programa başvuru yapabilir miyiz?

BİGFA başvuru rehberinin 2.1.1. "Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu" başlığında belirtildiği üzere programa sadece "Kar amacı güden ve KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler" başvurabilmektedir. Dolayısıyla bu programa dernek olarak başvuru yapılamamaktadır.

6

Vakfımızın yüzde yüze sahibi olduğu kar amacı güden bir işletmesi bulunmaktadır.Bu işletme ile Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programına başvurabilir miyiz?

BİGFA rehberinin 2.1.1. “Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” başlığı altında KOBİ tanıtımı yapılmış ve “Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletmenin tek başına veya müştereken bu işletmenin %25 veya daha fazla hissesine sahip olmaması yani bağımsız işletme olması gerekmektedir” bilgi verilmiştir.  Bu durumda, bir vakfın %100’üne sahip olduğu işletmesinin bu programa başvurması uygun değildir.