SIK SORULAN SORULAR - 2012

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 06 Temmuz 2017
2012 BÖLGENİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI
SIK SORULAN SORULAR - 1
1
SORU
Programın amaçları ve öncelikleri bölümünde “Öncelik 1”   başlığı altında belirtilen yenilikçi metotların kullanımının yaygınlaştırılması veya ihracata yönelik üretim yapan imalatçı işletmelerin desteklenerek bölge ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, sadece bu başlıkta belirtilen makine, otomotiv, savunma sanayi, tasarım teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren başvuru sahipleri ile mi sınırlıdır?
Bu başvuru sahiplerinin, “yenilikçi metotların kullanımının yaygınlaştırılması” ya da “ihracata yönelik üretim yapan imalatçı işletmelerin desteklenerek bölge ihracat kapasitesinin geliştirilmesi” konularından her ikisini kapsayıcı nitelikte mi olması gerekmektedir. Proje başvurusunun bu konulardan herhangi birine yönelik olması yeterli midir?
 
CEVAP
Öncelik 1 kapsamı, “makine, otomotiv, savunma sanayi, tasarım teknolojileri ve yenilenebilir enerji” alanlarında faaliyet gösteren başvuru sahiplerinin aşağıdaki şıklarda belirtilen konulardan herhangi birine yönelik projeleri olarak anlaşılmalıdır:
           a) Yenilikçi metotların kullanımının yaygınlaştırılması,
         b) İhracata yönelik üretim yapan imalatçı işletmelerin desteklenerek bölge ihracat kapasitesinin geliştirilmesi.
            Ayrıca, Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programının genel amacı yerelin yeniliğe dayalı rekabet gücünün artırılarak bölgesel kalkınmanın sürekliliğini sağlamak olarak belirtilmiştir. Projelerin, program kapsamındaki bütün öncelikler bakımından bu genel amaca uygunluğu hassasiyetle aranacaktır.
2
SORU
Programdan destek almak için başvuru süresinin sona ermesini, yani 12 Mart 2013 'den sonrasını mı beklemek gerekiyor, öncesinde destek verilmeye başlanıyor mu?
 
CEVAP
Tüm proje başvuruları 12 Mart 2013 tarihinden sonra bir bütün olarak değerlendirmeye alınacak ve değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazananlar ile destek sözleşmesi imzalanacaktır. Bu sözleşme kapsamında yapılacak ödemeler  ilgili mevzuat kapsamında hak ediş usulüne göre yapılacaktır.
3
SORU
Kış aylarında kullanmak için üzeri naylonla kaplı ve içerisinde ısıtma araçları olan bir seracılık sistemi kurmak istiyorum. Bu konuda desteklerinizden faydalanabilir miyim?
 
CEVAP
2012 Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı başvuru rehberinde uygun başvuru sahipleri ve öncelikler belirtilmiştir.   Belirtilen öncelikler kapsamında Seracılık desteklenmemektedir.
4
SORU
Firmamız, 2011 Mali Destek Programı kapsamında destek almıştır. 2012 Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı'na da başvurabilir miyiz? 
 
CEVAP
Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler başlığında 4. maddede "bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzelkişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz" denilmektedir. 
Örneğin başvuru süresi 03.01.2013 tarihinde başlamasına karşın mali destek programında imzalanan sözleşme süresinin bitiminden bir yıl sonrası, 20.01.2013 tarihine tekabül eden başvuru sahibi, 21.01.2013-12.03.2013 tarihleri arasında başvuru yapabilecektir.