2009 2. Grup S.S.S.

MENU
Okunma : 1,6b Tarih : 06 Temmuz 2017
 
1. GENEL SORULAR
1.
SORU: Mevka'nın açıklamış olduğu proje teklif çağrısında belirtilen (Başvuru rehberinin 1.3. bölümünde) azami değer ile asgari değer hibe miktarını mı yoksa projenin toplam maliyetini mi ifade etmektedir?
 
CEVAP: İlgili bölümde belirtilen değerler destek miktar ve oranlarını ifade etmektedir. Proje toplam maliyeti destek miktarı ve eş finansman tutarının toplamıdır.
2.
SORU: Üniversitede çalışan öğretim üyelerine proje bütçesinden maaş verilebilir mi?  Projede çalıştırdığımız üniversite personeline ödeme yapabilecek miyiz? Bütçe de gösterebilir miyiz?  Eş finansman olarak gösterebilir; aradaki farkı projeden ödeyebilir miyiz?  Örneğin Üniversitede 1500 TL aylık alan bir görevliyi projede 2000 TL çalıştırmak istiyorsak 1500 TL eş finansman gösterip 500 TL projeden ödeyebilir miyiz?
 
CEVAP: Üniversite bünyesinde çalışan öğretim üyelerine prensip olarak diğer hukuki düzenlemeler ile çatışmamak kaydıyla proje bütçesinden ücret verilebilir. Üniversite personelinin ve Kamu görevlilerinin ücretleri, yalnızca kendi kurum projeleri söz konusu olduğunda, projede çalıştıkları süre oranında ve belgelendirilmek koşuluyla eş finansman olarak kabul edilebilmektedir.
3.
Soru: Mantıksal çerçeve matrisinde:
1)    Faaliyetlerin doğrulama kaynakları proje bütçesi midir yoksa faaliyetler neticesinde gerçekleştirilen bütçe midir?
2)    Faaliyetlerin başarı göstergeleri(araçlar) faaliyet ana başlıklarının harcama tutarlarını içerebilir mi? araçlardan kastedilen nelerdir?
 
Cevap:  Bütçe, faaliyetlerin doğrulama kaynakları bölümünde yazılmalı, faaliyetlerin başarı göstergeleri proje faaliyet başlıkları (1.7) olmalı ve faaliyetlerin uygulama yönteminden bahsedilmelidir.
4.
SORU: Belediyemiz sınırları içinde bulunan okulların bahçesi için kilitli parke taşı ve bahçe düzenlenmesi konulu proje geçerli bir proje konusu mudur?
 
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” Başvuru Rehberlerinin 2.1.1. Başvuru Sahibinin Uygunluğu bölümünde belirtilen koşulları sağlayan tüm kurumlar uygun başvuru sahibidir. Yine aynı bölümde “Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması” gerektiği ifade edilmiştir.
5.
SORU: Belediye olarak bir konferans salonu inşaatı için proje teklifleri desteklenir mi? Ayrıca hazırlayacağımız projenin eklerinde bulunan mimari-statik vs.ler dışarıda özel de hizmet veren ilgililerce çizdirilmesi uygun olur mu?
 
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” Başvuru Rehberlerinin 2.1.1. Başvuru Sahibinin Uygunluğu bölümünde belirtilen koşulları sağlayan tüm kurumlar uygun başvuru sahibidir. Yine aynı bölümde “Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması” gerektiği ifade edilmiştir.  Ayrıca projenin hazırlık çalışmalarının kim tarafından yapıldığı Ajansımız açısından önemli değildir.
6.
SORU: Biz başka bir kuruma tavuk gübresi işleme tesisi için proje verdik fakat bizim projemiz 1.5 milyon TL’ye mal oluyor. Kırsal kalkınmadan alacağımız miktar yeterli değil. Mevlana Kalkınma Ajans’ına da başvuruda bulunabilir miyiz?
 
CEVAP: MEVKA 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinde belirtildiği üzere Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Bakanlıklar, Elçilikler, Vakıflar ve dernekler gibi ulusal ve/veya uluslararası fonlardan kaynak almakta olan projelere mali destek sağlanmayacaktır.
7.
SORU: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üzerine kayıtlı olan arsa üzerine öğrencilerin kullanımına yönelik bir spor kompleksi (kapalı halı saha, voleybol ve basketbol alanlarını kapsayan) ve bir anasınıfı projesi yapmayı düşünüyoruz. Kırsal Kalkınma Mali destek programına uygun mudur?
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” Başvuru Rehberlerinin 2.1.1. Başvuru Sahibinin Uygunluğu bölümünde belirtilen koşulları sağlayan tüm kurumlar uygun başvuru sahibidir. Yine aynı bölümde “Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması” gerektiği ifade edilmiştir.
8.
SORU: Mevka’dan %75 destek sağlanan bir projede Kurumumuz tarafından karşılanacak olan %25’lik proje gideri kısmında (Belediye için yol yapımı, kilitli parke taşı döşeme işi) proje bütçesi içerisinde yer alan inşaat işleri (işçilik giderleri vs.) Eş-finansman olarak kabul edilebilir mi?
 
CEVAP: Hayır. Eş-finansman olarak kabul edilmez. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirirler.  Söz konusu Kanuna tabi olmayan kurum ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esasları ise Sözleşmenin ekinde (EK-IV) tanımlanmıştır. Yapım işi dâhilindeki işçilik giderleri ise ihale bedeli içerisinde yer alması gereken bir maliyettir.
9.
SORU: Organize Sanayi Bölgeleri başvuru rehberinde yapılan açıklamaya göre proje veremiyorlar. Organize Sanayimizde Alt yapı sorununu çözmek için Belediye proje verebilir mi? Verebilirse Organize Sanayi Bölgesi ortak olabilir mi?
 
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” Başvuru Rehberlerinin 2.1.1. Başvuru Sahibinin Uygunluğu bölümünde belirtilen koşulları sağlayan tüm kurumlar uygun başvuru sahibidir. Yine aynı bölümde “Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması” gerektiği ifade edilmiştir.
Ayrıca Başvuru Rehberlerinin 2.1.2 Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu bölümünde belirtildiği üzere Ortaklar “başvuru sahibinin, Ajansın faaliyet gösterdiği TR52 Düzey-II Bölgesinde (Konya, Karaman) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması” dışında başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini (Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümü) karşılamalıdırlar.
10.

SORU: Hazırlanan proje için web sayfası ve projeye özel logo oluşturulması zorunlu mudur?

 
CEVAP: Böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.
11.

SORU: Sıkça sorulan sorularda eş finansmanla ilgili verdiğiniz cevapta "Kamu görevlilerinin ücretleri, yalnızca kendi kurum projeleri söz konusu olduğunda, projede çalıştıkları süre oranında ve belgelendirmek koşuluyla eş finansman olarak kabul edilebilmektedir" ibaresindeki "belgelendirme koşuluyla" kısmından kasıt nedir? Ne tür belgeler istenmektedir?

 

CEVAP: İlgili personelin, kurumun imzaya yetkili en üst amiri tarafından projede görev aldığı pozisyonu ve görev süresi itibariyle görevlendirildiğine dair resmi yazı gerekmektedir. Ayrıca raporlama aşamasında projede görevli personelin maaş bordroları, eş finansmanın doğrulama kaynağı olarak istenecektir.

12.

 SORU: 
1- Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan bir ahır mevcut. Süt inekçiliği için yapılan bu ahırda süt sağım ünitesi ve süt soğutma ünitesi olmadığından bu üniteler için proje yapılması planlanmaktadır. Bu proje Kırsal Kalkınma Mali Destek Programına teklif edilebilir mi?

2- İlçede bulunan eski yapı, tasarrufu (tescili) Turizm Bakanlığında bulunan Halkevi binasının Kaymakamlığımız tarafından restorasyon ve müzeye dönüştürülmesi ile ilgili bir proje düşünülmektedir. Böylece İlçenin turizm yönüyle gelişmesine katkı sağlayacak böyle bir projenin Kırsal Kalkınma Mali Destek Programına teklif edilebilir mi?

3-Köylere hizmet Götürme birliği ve Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan ve verimde olan elma bahçeleri için basınçlı modern sulama sistemleri kurulması için yapılan proje Kırsal Kalkınma Mali Destek Programına teklif edilebilinir mi?

CEVAP:

Başvuru Rehberlerinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 bölümlerinde belirtilen başvuru sahipleri, ortakları ve proje faaliyetleri için uygunluk kriterleri ile uyumlu olduğu sürece her türlü proje teklifi sunulabilir.

13.

Merkezi ya da yasal şubelerinden biri Konya veya Karaman’da bulunmayan bir STK olarak TR52 bölgesinde bulunan bir il müdürlüğünün sunacağı projeye ortak olabilir miyiz?

 
CEVAP:

Evet. Başvuru rehberlerinin 2.1.2 Ortakların Uygunluğu bölümünde belirtildiği üzere, projelerde ortak sıfatıyla yer alacak kurumların “Başvuru sahibinin, Ajansın faaliyet gösterdiği TR52 Düzey-II Bölgesi’nde (Konya, Karaman) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması” dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamaları gerekmektedir.

 14.

Başvuru formuna ek olarak verilen sözleşme metni içerisindeki ek belgeler başvuru aşamasında mı yoksa sözleşme yapıldıktan sonra mı temin edilecek?

 
CEVAP:
 

Ek olarak istenen belgeler, başvuru paketi içinde sunulmalıdır.

 15.

Başvuru sırasında verilecek destekleyici belgeler arasında bulunan“Onaylanmış en son kesin hesaplar”; maddesindeki en son kesin hesaplarından kast edilen noter onaylı defterler midir (defteri kebir, envanter, yevmiye vb.)?

 
CEVAP:
 
Başvuru Sahibinin bağımsız bir denetim şirketi/serbest muhasebeci mali müşavir veya yerel vergi dairesi tarafından onaylanmış en son hesapları (önceki mali yıla ait kar ve zarar tablosu ve bilanço). Bilançosu olmayan kurumlar sadece onaylanmış en son kesin hesaplarını sunacaklardır. Bilançosu olmayan belediyeler ve diğer yerel yönetimler sadece onaylanan en son bütçelerini sunmalıdır.
 16.
 

1-      Bir STK dan proje sunmak istiyoruz proje koordinatörü devlet memuru olması durumunda projenin eş finansmanı devlet memurunun gerekli izinleri kurumundan alması şartı ile devlet memurunun maaşı projenin eş finansmanına karşılık gelmekte midir.

 

2-     Köy adına kurulan dernek kültür ve dayanışma derneği olarak kurulmuştur. Bu dernekten o köy adına bir proje sunulabilir mi? Teşekkürler.

 
 

3-     Kırsal kalkınma mali destek programına sunulacak projelerde eğitimcilerin özgeçmişlerinin sunulması zorunlumudur. Proje sunulacak STK veya kurumların mali kimlik formları proje sunumunda gereklimidir? Teşekkürler

 
CEVAP:

1-       Kamu görevlilerinin ücretleri, yalnızca kendi kurum projeleri söz konusu olduğunda, projede çalıştıkları süre oranında ve belgelendirilmek koşuluyla eş finansman olarak kabul edilebilmektedir.

2-       Başvuru Rehberlerinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 bölümlerinde belirtilen başvuru sahipleri, ortakları ve proje faaliyetleri için uygunluk kriterleri ile uyumlu olduğu sürece her türlü proje teklifi sunulabilir.

Eğitimcilerin özgeçmişlerinin sunulması zorunlu değildir ancak projeyi güçlendirir.

 
 17.
 

Proje hazırlamaktayım. BAŞVURU VERİ GİRİŞ FORMU'nun yazımı aşamasında form üzerinde üzerinde bulunan Dikkat, bilgi vb. yazılar silinecek mi? Faaliyet Bütçesi giderler kaleminde mevcut format dışında satır ilavesi yapılabilir mi?

 
CEVAP:
 
Başvuru Formu standart bir format içerisinde hazırlanmış olup başvuru sahibinin sadece herhangi bir bölümü silmesi mümkün değildir. Ancak faaliyetler dahilinde, bütçe başlıkları ve kalemleri değiştirilmeksizin bütçe kalemleri içine satır eklemesi yapılabilir.
 18.
SORU:

Taşra teşkilatı (ilçe müdürlüğü) olarak ortaklı bir eğitim projesi hazırlıyoruz. Acaba başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgelerden hangilerini kurum olarak sunacağız. Mesela 2. Madde onaylanmış en son kesin hesapları.4. Madde bütçe ile ilgili belge,6. Madde vergi ile ilgili madde vs. nasıl olacak.

 
CEVAP:

Kurumunuza gönderilmiş olan ödenek cetveli yeterli olarak görülmektedir.

19 .

SORU:

Harcırah, ek ders ücreti ve sınav ücreti ödenmesi durumunda; ücret sınırı, kamunun ödediğinin 3 katına kadar mı olacak, yoksa projede bu ücret birimi serbest olarak belirlenebilir mi?

CEVAP:

Bu durumlarda ücretin, kanuni çerçevede belirlenen rakamın üzerinde belirlenmesi mümkün değildir.

 20.

SORU:             Kamu Kurum ve Kuruluşlarının başvuru sahibi olması durumunda başvuru sahibini temsile yetkili kişinin imza sirkülerinin Noterden tasdiki yerine geçen farklı bir belge var mıdır?

 

CEVAP:           Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Başvuru sahibi olması durumunda,   Başvuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını noter tarafından tasdik eden belge ya daen üst yetkili amir onaylı tatbiki imzası gerekmektedir.

 
Örnek:

MEVLANA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİNE

 

            Kurumumuz …. tarih ve …. sayılı Kanun’a/Yönetmeliğe/Karara göre kurulmuş olup Konya’da / Karaman'da faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurumumuz, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarınca açılacak proje hesabını açmaya, bu hesaba para aktarmaya ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahiptir.      

Aşağıda tatbik imzası bulunan kurumumuz Müdürü/Başkanı (vb.) “…………………..”, Ajansınıza sunulacak proje kapsamında kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişidir.                           

Kurumun En Üst Yetkili Amiri İmzası ve Mühür

………….’nin Tatbiki İmzası:

                  (İMZA)