2009 1. Grup S.S.S.

MENU
Okunma : 1,5b Tarih : 06 Temmuz 2017
2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR
 
 
1.
SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin işlenmesi vb. ) projelere destek verilecek mi?
CEVAP: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği bilgisi doğru değildir. Kırsal Kalkınma programı iki kısımdan oluşmaktadır:
a) Bölge genelinde kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim projelerinin desteklenmesi,
b) Bölge ekonomisinin gelişmesi bakımından önem taşıyan kırsal altyapının geliştirilmesi yolu ile bölge insanının yaşam kalitesinin artırılması.
Başvuru Rehberinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 bölümlerinde belirtilen başvuru sahipleri, ortakları ve proje faaliyetleri için uygunluk kriterleri ile uyumlu olduğu sürece her türlü proje teklifi sunulabilir.
 
 
2.
 
SORU: Sunulacak projelerin, kurumun görev ve yetki alanı içerisinde olduğu nasıl belgelendirilecektir?
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” Başvuru Rehberlerinin 2.2.1. bölümünün “Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler” alt başlığında belirtildiği üzere başvuruda bulunan kuruluşun ve her bir ortak kuruluşun resmi kuruluş belgesi, tüzüğü veya kuruluş sözleşmesinin (Alternatif olarak, kuruluş yasasını referans gösteren resmi yazı) sunulması gerekmektedir
 
3.
SORU: Eğitim kurumlarının uygulayabileceği projeleri örneklendirebilir misiniz?
CEVAP: Kırsal Kalkınma Rehberinin 2.1.3. Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler bölümünde uygun proje örnekleri sıralanmıştır. Proje konularının bu örneklerle sınırlı olmadığı ve programın özel amaçlarına uygun bir şekilde çeşitlendirilebileceği unutulmamalıdır.
4.
SORU: Vakıf ve derneklerin başvuru şartları nelerdir? Hangi belgeleri isteyeceksiniz?
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” Başvuru Rehberlerinin 2.2. bölümünde Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler belirtilmiştir.
5.
SORU: Kırsal kalkınma eğitim projelerinde, eğitim amaçlı yurtdışı seyahat veya yurtdışından eğitimci getirilmesi desteklenmekte midir?
CEVAP: Kırsal Kalkınma Rehberinin 2.1.3. Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler bölümünün “Yer” alt başlığında belirtildiği üzere “Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR52 Düzey-II Bölgesi’nde (Konya ve Karaman) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar, eğitim ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir.” Eğitim amaçlı yurtdışı seyahat ve ya yurtdışından eğitici getirilmesi mümkündür.
6.
SORU: Eğitim dalında el sanatlarının halıcılık ve kilimcilik harici diğer branşlarda başvuru yapılabilir mi?
CEVAP: Evet. Her türlü Yöresel el sanatları ile yöreye özgü tarım ürünlerinin üretimini teşvik edici eğitim projeleri, uygun proje konuları arasındadır.
7.
SORU: El sanatlarının eğitimini almış öğrencilerin istihdamı için açılacak atölyelere destek verilecek mi?
CEVAP:  Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Kırsal Kalkınma Başvuru Rehberi’nin “Kırsal Eğitim” alt bileşeni altında yapılacak eğitim projelerinde ekipman/malzeme satın alma ve tadilat işleri maliyetlerinin proje toplam uygun maliyetinin %30’unu geçmemesi gerekmektedir.
8.
SORU: Sivil toplum kuruluşları bu kalkınmanın neresindeler? Başvurularını yapabilecekler mi?
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Kırsal Kalkınma Başvuru Rehberi’nin  2.1.1, bölümünde belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla, STK’lar uygun başvuru sahipleri arasındadır.
9.
SORU: Eğitim amaçlı projemizde oluşturulacak tesisin yeri proje maliyetine dahil ediliyor mu?
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” Başvuru Rehberlerinin 2.1.4. bölümünün “Uygun Olmayan Maliyetler” alt başlığında açıklandığı üzere “Arazi veya bina alımları, istimlâk bedelleri” uygun olmayan maliyetler arasındadır.
10.
SORU: Eğitim projemin içerisinde bir laboratuar kurulması olsa kabul edilebilir mi? Mesela buğdayla alakalı bir eğitim projesi hazırlayacağım. Bunun içine laboratuar kurma bir alt faaliyet olarak koysam nasıl olur. Yoksa ayrı bir laboratuar kurma projesi hazırlasam kırsal alt yapıya girer mi?
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” Başvuru Rehberinin 2.1.1. “Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” bölümünde bahsedilen şartlara sahip olmak ve programın genel ve özel amaçlarına uygun olmak kaydıyla, Kırsal Altyapı alt bileşeninde laboratuar kurma proje teklifi sunulabilir. Ayrıca Kırsal Eğitim alt bileşeninde de laboratuar kurulabilir. Ancak hazırlanacak eğitim projesinde, ekipman/malzeme satın alma ve tadilat işleri maliyetlerinin, proje toplam uygun maliyetinin %30’unu geçmemesi gerekir.
11.
SORU:Avcılık Atıcılık ve Yaban Hayatını Koruma Derneği olarak; dernek adına bina yapım projesi sunmamız uygun olur mu?
CEVAP:  Bina yapımı altyapı faaliyetleri kapsamındadır. Dernekler Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında altyapı projeleri için uygun başvuru sahibi değildir.
12.
SORU: Belediyeler, sosyal sigorta prim borçları olması halinde proje başvurusu yapabilir mi?
CEVAP: Bir başvuru sahibinin proje sunabilmesi için sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeni ile hakkında haciz işlemi başlatılmamış olması gerekmektedir.
13.
SORU:  Bir vatandaş olarak bilgilendirme toplantınıza katıldım. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvan ahır projesi yaptırmayı düşünüyorum. Bu konuda hibe desteklemesi olacak mı?
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde kimlerin proje başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir. Buna göre gerçek şahıslar ve şirketler bu teklif çağrısında uygun başvuru sahibi değildir.
14.
SORU: Tarihi kent bölgelerinin ve tarihi yapıların korunması, sağlamlaştırılması, restorasyonu ajansın desteklediği projeler dâhilinde midir?
CEVAP: Evet. Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” Başvuru Rehberlerinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1 bölümünde belirtilen başvuru sahiplerinin uygunluğu kriterleri ile uyumlu olduğu sürece ilgili konularda proje teklifi sunulabilir.
15.
SORU: Tarımsal Atık Yönetim sistemlerine ilişkin proje hazırlanabilir mi? Kırsal altyapıda su toplama amaçlı havuzlar yapılabilir mi?
CEVAP: Evet. Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” Başvuru Rehberlerinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1 bölümünde belirtilen başvuru sahiplerinin uygunluğu kriterleri ile uyumlu olduğu sürece ilgili konularda proje teklifi sunulabilir.
16.
SORU:  Kırsal kalkınma mali destek programı kapsamında kırsal altyapı başlığında değerlendirilmek üzere orman köylülerinin orman baskısını azaltmak üzere enerji sistemleri ile hayvansal atıkların değerlendirilmesi için örnek köy projesi yapmayı planlıyoruz bu proje program kapsamında değerlendirilebilir mi?
CEVAP: Evet. Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” Başvuru Rehberlerinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1 bölümünde belirtilen başvuru sahiplerinin uygunluğu kriterleri ile uyumlu olduğu sürece ilgili konularda proje teklifi sunulabilir.
17.
SORU:  Kırsal Kalkınma mali destek programı kapsamında tarımsal birlikler ve kooperatifler, sağlıklı ve hijyenik süt elde etmek için soğutmalı süt depolama tankı alımı yaparak soğuk zinciri muhafaza etmek yönünde proje hazırlamaları uygun mu?
CEVAP:  Evet. Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Kırsal Kalkınma Başvuru Rehberinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1 bölümünde belirtilen başvuru sahiplerinin uygunluğu kriterleri ile uyumlu olduğu sürece ilgili konularda proje teklifi sunulabilir.
18.
SORU: Bölgesel olarak fiziki alt yapı problemlerini büyük ölçüde çözmüş, dış pazarda kendini kanıtlamış, tescilli, bölgeye has bir tarımsal ürünümüz var. Tanıtım faaliyetlerinin üretim ve gelir arttırıcı rolü tartışılmaz bir gerçektir. Bu ürünün dış ve iç pazardaki imajının daha güçlü ve kalıcı hale gelmesi, tüketiminin daha da artırılması için tanıtım faaliyetlerine ihtiyacımız var. Tanıtım faaliyetleri tarımsal alt yapının tamamlayıcı bir unsuru olarak, Kırsal Kalkınma Mali Destek Programın amaçları ve önceliklerinden birisi olan “bölge ekonomisinin gelişmesi bakımından önem taşıyan kırsal alt yapının geliştirilmesi yoluyla bölge insanının yaşam kalitesinin artırılması” amaç ve önceliği içerisine girer mi? Teşekkür ederiz
CEVAP: Kırsal Altyapı alt bileşeninin özel amacı “Bölge ekonomisinin gelişmesi bakımından önem taşıyan kırsal alt yapının geliştirilmesi yoluyla bölge insanının yaşam kalitesinin artırılmasıdır.” Salt tanıtım faaliyetlerinden oluşan bir proje bu kapsamda uygun değildir.
19.
SORU: İhale ile yapım işi yaptıracağız:,
1.Bütçede hangi kısma tahmini ihale tutarını yazacağız.
2.Başvuru formundaki başvuru kodu kısmına ne yazacağız.
3.Projenin etkileyeceği göstergeler kısmını açıklar mısınız?
CEVAP:  
1.       Bütçenin 5.9 (inşaat İşleri) kalemine yazılması gerekir.
2.       Başvuru formundaki kod, başvuru sırasında Ajans tarafından verilecektir.
3.       Performans göstergeleri, proje amacının gerçekleştirildiğine, proje sonuçlarının elde edildiğine ve projedeki ilerlemenin ne şekilde olduğuna dair, nitel ve nicel göstergeleri de içine alan verilerdir. Projenizin performans göstergeleri proje başarınızın ölçülmesine esas oluşturacağı için sadece ulaşılabilir ve gerçekçi göstergeler ve hedefler belirlemeniz gerekmektedir. Başvuru rehberi EK F’de bazı örnek göstergeler belirtilmiştir.
20.
SORU: Kırsal Kalkınma Kooperatifleri kar dağıtmaktadır. Kar dağıtım işlemi sadece bu proje için mi geçerli, yoksa tüm faaliyetlerini içeriyor mu?
CEVAP:Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” Rehberinin 2.1.1:Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu Bölümünde belirtildiği üzere kooperatiflerin uygun başvuru sahibi olabilmeleri için, tüzüklerinde/kuruluş sözleşmelerinde kesinlikle kar amacı gütmediklerini göstermeleri veya genel kurul kararıyla karın gelecekteki 5 yıl boyunca hissedarlara dağıtılmayacağını taahhüt etmeleri gerekmektedir.
21.
SORU: Soğuk hava deposunun tamamen tüm inşaatı destekleniyor mu?
CEVAP: Evet. Başvuru Rehberinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 bölümlerinde belirtilen başvuru sahipleri, ortakları ve proje faaliyetleri için uygunluk kriterleri ile uyumlu olduğu sürece her türlü proje teklifi sunulabilir.
22.
SORU: Tarımsal ürünlerin muhafazası, ambalajlanması proje kapsamında mıdır?
CEVAP: Evet. Başvuru Rehberinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 bölümlerinde belirtilen başvuru sahipleri, ortakları ve proje faaliyetleri için uygunluk kriterleri ile uyumlu olduğu sürece her türlü proje teklifi sunulabilir.
23.
SORU: Kırsal kalkınma mali destek programı kapsamında kooperatifler rehberde belirtilen tüm şartları sağlamak kaydı ile soğuk hava deposu gibi yatırımlar yapabilirler mi? 
CEVAP: Evet. Başvuru Rehberinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 bölümlerinde belirtilen başvuru sahipleri, ortakları ve proje faaliyetleri için uygunluk kriterleri ile uyumlu olduğu sürece her türlü proje teklifi sunulabilir.
24.
SORU: Hayvancılıkla ilgili faal olan bir kooperatifimiz var. Başvurumuz gerçek kişi olarak mı yoksa kooperatif şeklinde mi olur?
CEVAP: 2009 yılı proje teklif çağrıları kapsamında gerçek kişiler uygun başvuru sahibi değildir. Ancak kooperatifler Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri arasındadır.
25.
SORU: Bir tarımsal kalkınma kooperatifi mülkiyeti ortaklarına ait olan araziler üzerinde toprak korumaya yönelik proje teklifinde bulunabilirler mi? Örneğin üyelere ait araziler üzerinde teraslama projesi yapılabilir mi?
Kooperatifler, hazine arazilerini kiralamak suretiyle kurulacak tarımsal tesislere alt yapı teşkil etmek üzere, toprak ve su kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik proje yapılabilir mi?
CEVAP:  Bu program kapsamında üyelere ait araziler üzerinde proje yapılması uygun görülmemektedir.
Proje faaliyetlerini uygulamak üzere hazine arazilerinin kiralanmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Toprak ve su kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik projeler yapılabilir.