2. Grup S.S.S.

MENU
Okunma : 1,9b Tarih : 06 Temmuz 2017
2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR
1.
SORU:  Saanen keçi yetiştiriciliği yapmaktayım. Ben bu yetiştiriciliği tamamen kendi kaynaklarımla yapmaktayım. Güzel bir çardağım var. Fakat süt sağım tesisim yok. Hayvan sayısı ve süt sağım tesisi de kurmak istiyorum. Ajansınız bu tür faaliyetlere destek veriyor mu?
CEVAP:  Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde kimlerin proje başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir. Buna göre gerçek şahıslar ve şirketler bu teklif çağrısında uygun başvuru sahibi değildir.
2.
SORU:  İnşaat malzemeleri satışı yapmaktayım. 250 m2 alan içinde kültür mantarı üretimi yapmak istiyorum. Ajansınız bu tür faaliyetlere destek veriyor mu?
 
CEVAP:  Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde kimlerin proje başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir. Buna göre gerçek şahıslar ve şirketler bu teklif çağrısında uygun başvuru sahibi değildir.
3.
SORU: Üç kişi ortaklaşa hayvan işletmesi kurmak istiyoruz. Ajansınız bu tür faaliyetlere destek veriyor mu?
 
CEVAP:  Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde kimlerin proje başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir. Buna göre gerçek şahıslar ve şirketler bu teklif çağrısında uygun başvuru sahibi değildir.
4.
SORU:  Küçük çaplı hayvancılıkla uğraşmaktayım. Süt sığırcılığı tesisi kurmak istiyorum. Ajansınız bu tür faaliyetlere destek veriyor mu?
 
CEVAP:  Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde kimlerin proje başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir. Buna göre gerçek şahıslar ve şirketler bu teklif çağrısında uygun başvuru sahibi değildir.
5.
SORU:  70 dönümlük arazi içerisinde 30 büyükbaş hayvan için yapılmış çardağım bulunmaktadır. Şu anda kalkınma projelerinden nasıl faydalanabilirim?
 
CEVAP:  Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde kimlerin proje başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir. Buna göre gerçek şahıslar ve şirketler bu teklif çağrısında uygun başvuru sahibi değildir.
6.
SORU: Bulunduğum ilçede spor kulübü derneği başkanıyım. İlçemizde özel bir firmaya ait futbol sahasında idman ve maçlarımızı yapıyoruz. Kırsal mali destek programı kapsamında futbol sahası yapımı projesi hazırlamayı düşünüyoruz. Acaba projemiz bu kapsamda mıdır?
 
CEVAPMevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Kırsal Kalkınma Başvuru Rehberi’nin 2.1.1. Başvuru sahiplerinin uygunluğu bölümünde belirtildiği üzere dernekler “Kırsal Eğitim” alt bileşeni kapsamında uygun başvuru sahipleri arasındadır. Bu bileşen kapsamında yapılacak eğitim projelerinde ekipman/malzeme satın alma ve tadilat işleri maliyetlerinin proje toplam uygun maliyetinin %30’unu geçmemesi gerekmektedir.
7.
SORU:
1)    Eğitim projeleri için projede eğitim verecek kişinin en az lisans mezunu olması yeterli mi?
2)    Ayrıca kamu kurumunda görev yapan lisans mezunu uzman personele eğitimci olarak görev verilebilir mi?
CEVAP:
1.Eğitim verecek personelin lisans düzeyinde eğitim almış olması şart değildir. Başvuru sahibi, eğitim verecek kişide aranan niteliklere kendisi karar verebilir.
2.İlgili şahsın çalıştığı kurumun mevzuatı imkan verdiği ölçüde olabilir.
8.
SORU:
1)       Eğitim çalışmaları için yapılan günü birlik seyahatlerde harcırah ödenecek mi?
Ödenecek ise yatış olmadan ödenecek miktar 1. derece devlet memuru harcırahının 3 katı olarak ödenebilecek mi?
2)       Proje maaşlı olarak çalışan personele eğitimlere katıldıkları günler için ayrıca harcırah ödenebilir mi?
3)       Araştırma kuruluşlarında çalışan teknik eleman olarak araştırmacı personele kurumunun izin vermesi durumunda eğitim ücreti ödenebilir mi?
 
CEVAP:
1-2-    Yurtiçi gündelik giderleri, ilgili yıla ait Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları ) belirtilen memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Günübirlik gidişlerde Harcırah Kanunu’nun ilgili maddeleri uygulanır.
3-      Kamu kurumu niteliğindeki araştırma kuruluşlarında prensip olarak diğer hukuki düzenlemeler ile çatışmamak kaydıyla proje bütçesinden ücret verilebilir.
9.
“Kırsal kalkınma mali destek programı 2009 yılı proje teklif çağrısı (TR 52-09-KIRSAL01)” ile ilgili başvuru dokümanınızı incelemiş bulunuyoruz. Aşağıda teklif çağrısına istinaden sorularımız yer almaktadır:
1)         …………. olarak proje ortağı sıfatıyla başvuruda bulunmak istiyoruz. İngiltere’de tescilli bir STK sıfatıyla benzer AB hibelerine başvurumuz mümkün olabiliyor. Bu projede de “ortak” olarak yer alabilir miyiz?
2)         En az %10’luk proje eş finansmanını başvuru sahibi ya da ortak olarak personel gideri olarak karşılayabilir miyiz?
3)         Proje teklifi bütçesinde belirtmek kaydıyla kısa dönemli uzmanlarla çalışabilir miyiz? Bunların özgeçmişleri ya da projede görev alacak kilit personelin özgeçmişleri başvuru esnasında talep edilmekte midir?
4)         Proje azami tutarı 150.000 TL olduğuna ve 200.000 TL’nin altında kalmak zorunda olduğuna göre dış denetim raporu zorunlu olarak talep edilmekte midir?
5)         Görünürlük maliyetleri ne demektir?
6)         İştirakçilerin proje bütçesinden harcama yapamayacaklardır ancak (AB hibelerinde olduğu gibi) ulaşım, iaşe ve ibate alabilecekler midir?
1)         MEVKA 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu ve 2.1.2 Ortakların Uygunluğu bölümlerinde kimlerin proje başvurusunda bulunabileceği ve kimlerin ortak olabileceği belirtilmiştir. Başvuru sahibi kurum TR52 Bölgesi’nde kurulmuşsa ya da yasal bir şubesi yine bu bölgede bulunuyorsa sunulacak projeye ortak sıfatıyla katılabilirsiniz.
2)         Proje bünyesinde görev alacak personele ödenecek ücretler uygun maliyet olarak değerlendirilir.
3)         Evet. Sadece projede görev alacak kilit personelin özgeçmişleri başvuru esnasında talep edilmektedir.
4)         Eğitim projelerinde bu durum zaten söz konusu değildir.
5)         Tanıtım ve Görünürlük, yararlanıcılar, ortakları ve alt yükleniciler, hizmet, mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde Ajansın sağladığı mali desteği ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının genel koordinasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak için yapılan faaliyetlerin giderleridir.
6)          İştirakçiler Başvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar olarak, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, projeye katılanlardır. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenebilirler. Ancak yaptıkları hiçbir harcama uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Ancak eğitime katılacak kişilerin (kursiyerlerin), projenin mahiyetine göre ulaşım, iaşe ve ibate giderleri karşılanabilir.
10
SORU: Kırsal kalkınmaya yönelik olarak toprak analiz laboratuarı projesi hazırlanabilir mi?
 
CEVAPBaşvuru Rehberinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 bölümlerinde belirtilen başvuru sahipleri, ortakları ve proje faaliyetleri için uygunluk kriterleri ile uyumlu olduğu sürece her türlü proje teklifi sunulabilir.
11
SORU: Okul yönetimi olarak meslek yüksek okulumuza öğrencilerin eğitimi için (kar amaçlı değil) büyük ve küçükbaş hayvan tesisi yapmayı düşünüyoruz. Destek alabilir miyiz?
 
CEVAP: Başvuru Rehberinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 bölümlerinde belirtilen başvuru sahipleri, ortakları ve proje faaliyetleri için uygunluk kriterleri ile uyumlu olduğu sürece her türlü proje teklifi sunulabilir. Yine 2.1.1 bölümünde “Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması” gerektiği ifade edilmiştir.
12
SORU:  Spor kulübü derneği olarak faaliyet alanımız olan futbolda sporcuların idman yapabileceği bir saha yoktur. Şimdilik şahsa ait bir sahada idman yapıyoruz. Sürdürülebilir bir çalışmamız olması için arsayı kiralama usulü ile temin etmeyi içeren bir proje sunabilir miyiz?
 
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Kırsal Kalkınma Başvuru Rehberi’nin 2.1.1. Başvuru sahiplerinin uygunluğu bölümünde belirtildiği üzere dernekler “Kırsal Eğitim” alt bileşeni kapsamında uygun başvuru sahipleri arasındadır. Bu bileşen kapsamında yapılacak eğitim projelerinde ekipman/malzeme satın alma ve tadilat işleri maliyetlerinin proje toplam uygun maliyetinin %30’unu geçmemesi gerekmektedir. 
13
SORU: Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri süt toplama işi için soğutma tesisatlı araç almak, süt tankı almak, tankların konacağı küçük tank yerleri yaptırmak, tankın elektrik bağlama gideri, tankla ilgili süt ölçüm cihazlarına hibe desteği var mı? Ayrıca sulama kooperatifleri damla sulama projesi hazırlayabilir mi? Hazırlarsa sadece isale hatları ve havuz yapımı mı? Yoksa tarla içi ekipman alımı da yapabilir mi?
 
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Kırsal Kalkınma Başvuru Rehberinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1 bölümünde belirtilen başvuru sahiplerinin uygunluğu kriterleri ile uyumlu olduğu sürece ilgili konularda proje teklifi sunulabilir.Ayrıca Kırsal Kalkınma Rehberinin 2.1.4 Bölümünün Uygun Olmayan Maliyetler alt başlığında belirtildiği üzere “Enerji nakil hatları, trafo, motopomp ve tarla içi malzeme ve ekipman alım maliyetleri” uygun olmayan maliyetler arasındadır.
14
SORU: Süt ineği işletmem var. Süt soğutma tankı sistemi kurdurmak istiyorum. Şu anda sistemi kurdursam ve belgelerimi getirsem Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’ndan yararlanabilir miyim?
 
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu bölümünde kimlerin proje başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir. Buna göre gerçek şahıslar ve şirketler bu teklif çağrısında uygun başvuru sahibi değildir. Zaten destek sözleşmesinin imzalanmasından önce yapılan harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir.
15
SORU: Bölgemizdeki bir köyde toplu sağım ünitesi kurarak daha temiz ve sağlıklı süt elde etmek istiyoruz. Üreticiler hayvanlarını sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez merkeze getirip götürecekler. Köyün merkezi bir yerine kurulacak süt sağım ünitesi sayesinde köyün tüm inekleri sağılacak. Böyle bir proje kırsal altyapı başlığı altında değerlendirilebilir mi?
 
CEVAP: Mevlana Kalkınma Ajansı 2009 yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınma” Başvuru Rehberinin 2.1.1. Başvuru Sahibinin Uygunluğu bölümünde belirtilen koşulları sağlayan tüm kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibidir. Yine aynı bölümde “Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması” gerektiği ifade edilmiştir.
16

SORU: Belediye olarak, beldemizde selektör olmadığından prefabrik selektör binası yapımı, selektör makinesi ve kantar yapmak için müracaat etmek istiyoruz. Bu durumda hangi mali destek programına proje başvurusunda bulunabiliriz?

 

 

CEVAP: Başvuru Rehberinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 bölümlerinde belirtilen başvuru sahipleri, ortakları ve proje faaliyetleri için uygunluk kriterleri ile uyumlu olduğu sürece her türlü proje teklifi sunulabilir. Ayrıca uygun maliyetler, başvuru rehberlerinin 2.1.4 bölümünde belirtilmiştir.

17
SORU:

1-Yerel bir ürün için coğrafi işaret patenti almak için hazırlanan bir proje uygun bir proje olur mu? Bu proje kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim projeleri kapsamında mı? Yoksa Bölge ekonomisinin gelişmesi bakımından önem taşıyan kırsal altyapının geliştirilmesi yolu ile bölge insanının yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik projeler kapsamında mı sunulursa uygun olur.

2-Başvuru formuna yazılan proje adı ile ilgili bir sınırlama var mı?

(En fazla Şu kadar kelime olmalı gibi) Saygılarımla
 
CEVAP:
1-    Başvuru Rehberinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 bölümlerinde belirtilen başvuru sahipleri, ortakları ve proje faaliyetleri için uygunluk kriterleri ile uyumlu olduğu sürece her türlü proje teklifi sunulabilir.
2-    Proje adı ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
18

SORU: Anasınıfı öğrenci sayısının ve kapasitesinin artırılması amacıyla yapılacak proje çalışmalarında donanım olarak alınacak malzemenin tutarı %30 u geçemez kuralı geçerli midir? Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapacağı eğitim amaçlı basketbol ve voleybol sahalarının yapımında alınacak donanım malzemesinin tutarı %30 u geçemez kuralı geçerli midir?

 
 

CEVAP: Bu kural, Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sunulacak eğitim projeleri kapsamında geçerlidir.

19
SORU: Okuma salonu açmak istiyoruz. Böyle bir proje başvurusu uygun mudur?
 

 

CEVAPBaşvuru Rehberinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 bölümlerinde belirtilen başvuru sahipleri, ortakları ve proje faaliyetleri için uygunluk kriterleri ile uyumlu olduğu sürece her türlü proje teklifi sunulabilir.

20

SORU: Belediye olarak balık üretim tesisi kurmak istiyoruz. Böyle bir proje yapmamız uygun mudur?

CEVAP: Başvuru Rehberlerinin 1.2 bölümünde yer alan programın hedef ve öncelikleri ile 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3 bölümlerinde belirtilen başvuru sahipleri, ortakları ve proje faaliyetleri için uygunluk kriterleri ile uyumlu olmadığından uygun değildir. Ancak, Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Balıkçılık konulu bir eğitim projesi sunulabilir. Bu çerçevede ekipman/malzeme satın alma ve tadilat işleri maliyetlerinin proje toplam uygun maliyetinin %30’unu geçmemesi gerekmektedir. 

21

SORU: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programında başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgelerin 1. maddesinde başvuruda bulunan kuruluşun resmi kuruluş belgesi istenmektedir. Biz İlçe Tarım Müdürlüğü olarak 3392 sayılı yasa ile ilçe olduğunu ve ilçe müdürlüğünün söz konusu yasa ile kurulduğu Kaymakamlık Makamından bir resmi yazı ile desteklesek yeterli olur mu? 
 

CEVAP: Evet, yeterlidir.
22

SORU: Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı, 2009 Yılı Proje Teklif Çağrısı Kapsamında, Başvuru Yapılabilecek Projeler konusu içerisinde Kırsal Altyapının Geliştirilmesi bölümünde yer alan,

 1 - Tarım altyapısını geliştirecek, toprak ve su kullanımında verimliliği ve sürdürülebilirliği sağlayacak çevreye duyarlı yenilikçi model projeler,

2 - Çayır ve Mera alanlarının ıslahına ve sürdürülebilir kullanımına yönelik projeler

 Maddeleri ile ilgili üretilecek bir projede Ticaret Borsası başvuru sahibi olarak yer alabilir mi?
 

CEVAP: Ticaret Borsaları, Mevlana Kalkınma Ajansı’nın 2009 Yılı Teklif Çağrıları kapsamında çıkmış olduğu Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nın Kırsal Eğitim alt bileşeninde uygun başvuru sahibidir.