Haberler

TEKNİK KOMİTE TOPLANTILARI

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 01 Temmuz 2017
 
BÖLGESEL İHTİSAS RAPORLARI HAZIRLANDI
2014-2023 Konya Karaman  Bölge Planının bölge aktörleri tarafından benimsenmesi için 21.12.2011 tarihinde yapılan 7. Kalkınma Kurulu toplantısında kurulan "Sanayi, Tarım ve Gıda, Hizmetler, Turizm ve Sosyal Kalkınma İhtisas Komisyonları" ve bu komisyonların altında çalışması gereken "Teknik Komiteler" oluşturulmuştur. Komisyon ve komite üyelerinin belirlenme çalışmalarına sonraki süreçte de devam edilmiş olup, Çevre ve Şehircilik teknik komitesi oluşturulmuştur. Bu komiteler altında ise, 12 tane çalışma grubu belirlenmiştir. Bunlar; Arge-Yenilikçilik-İnovasyon, Dış ticaret-Lojistik, Enerji, İşgücü-İstihdam, Toprak ve Su, Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Gıda, Hizmetler, Sosyal Kalkınma, Turizm, Çevre ve Şehircilik çalışma gruplarıdır.
Bu çalışma sonucunda oluşturulacak raporların bölge planına girdi sağlayabilecek nitelikte olması için gönüllü katılım temel ilke olarak benimsenmiştir. Öncelikle çalışma grubu üyelerinin belirlenmesi için paydaş analizi yapılmıştır. Paydaş analizinden sonra tüm paydaşlarla irtibata geçilerek çalışma hakkında bilgi verilmiş ve katılıp katılmak istemeyecekleri sorulmuştur. Böylece çalışmanın gönüllülük esasına dayanması sağlanmıştır.
Bu aşamada yapılan toplantılar ile tarımdan sanayiye, turizmden sosyal politikalara kadar oldukça geniş bir yelpaze de Konya - Karaman olarak gerçekleştirilmek istenilen kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için gerekli olan öncelik ve tedbirler alanında uzman paydaşlar ile belirlenmeye çalışılmıştır. 12 gruptan oluşan teknik komiteler ajans uzmanları koordinasyonunda çalışmalarını yürütmüşlerdir. Bu toplantılar sonucunda her grupta Özel İhtisas raporları oluşturularak öncelik ve tedbirler belirlenmiştir. Teknik komite çalışmalarında toplamda 49 toplantı gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantı ve çalışmalar sonucunda 12 adet ihtisas raporu bizzat komite üyeleri tarafından hazırlanmıştır.
Komite üyelerimizi; bölgemize sağladıkları katkılardan ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederiz.