2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

MENU
Okunma : 1,4b Tarih : 06 Temmuz 2017
Mevlana Kalkınma Ajansı, 2015 yılı teklif çağrısı kapsamındatoplam 23.000.000 TLkaynağı, aşağıda ayrıntıları belirtildiği şekildeüç mali destek programına tahsis ederek, bu programlara teklif edilecek projelere destek sağlamayı planlamaktadır.
Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve Başvuru Formu Ekleri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
 
PROGRAMLARLA İLGİLİ BELGELER:
Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen)” hakkında detaylı bilgi,  başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.
Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen) Mali Destek ProgramıBaşvuru Rehberi
Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen) Mali Destek ProgramıBroşürü
Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen) Mali Destek ProgramıBaşvuru Formu ve Ekleri (zip/rar)
 
Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden)” hakkında detaylı bilgi,  başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.
Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden) Mali Destek ProgramıBaşvuru Rehberi
Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden) Mali Destek ProgramıBroşürü
Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden) Mali Destek ProgramıBaşvuru Formu ve Ekleri (zip/rar)
 
 
Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması” hakkında detaylı bilgi,  başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.
Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının AzaltılmasıMali Destek ProgramıBaşvuru Rehberi
Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek ProgramıBroşürü
Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının AzaltılmasıMali Destek ProgramıBaşvuru Formu ve Ekleri (zip/rar)
 
 
Başvuru Süreci ve KAYS-PFD
 

 

Başvuru Süreci
Program İlan Tarihi
Başvuru Başlangıç Tarihi
Başvuruların KAYS’a girilmesi için son tarih
Başvuruların Ajans’a matbu olarak sunulması için son tarih
24 Aralık 2014
07 Ocak 2015
24 Mart 2015
Saat 23:50
31 Mart 2015
Saat 17:00

 

 
 
Ajans’a yapılacak proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFD) Modülü kullanılarak internet üzerinden yapılacaktır. Başvuru Sahiplerinin, KAYS-PFD'ye kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden doldurup, sistemden çıktısını alacakları Başvuru Formu ile talep edilen ek belgeleri son başvuru tarihine kadar Ajans’a elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
KAYS-PFD Sistemi, 07.01.2015 tarihinden itibaren başvurulara açılacaktır.
KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım: http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553

 

PROGRAM ÖZET BİLGİLERİ
PROGRAMLAR
BİGFA-Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması MDP
Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden)
Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen)
YENER-01-Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden)
YENER-02-Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden)
YENERKG-01-Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen)
YENERKG-02-Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen)
Başvuru Sahibi
• KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler
• KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler,
• Patent sahibi olmak kaydıyla işletmesi olmayan Gerçek Kişiler,
 
• KOBİ tanımına uyan kurum kuruluş ve işletmeler
• Büyükşehir Belediyesi, tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları,
• Üniversite Rektörlükleri,
• Belediyeler,
• İl Özel İdaresi,
• Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları,
• Organize Sanayi Müdürlükleri,
• Elektrik enerjisi üretim ve tüketim kooperatifleri
• İl Özel İdaresi,
• Tarımsal amaçlı birlikler, kooperatifler ve bunların bölge üst birlikleri,
Toplam Bütçe
5.000.000 TL
(KARAMAN 2.000.000 TL &
KONYA 3.000.000 TL)
5.000.000 TL
3.000.000 TL
7.000.000 TL
3.000.000 TL
Asgari Destek Tutarı
50.000 TL
100.000 TL
100.000 TL
100.000 TL
100.000 TL
Azami Destek Tutarı
300.000 TL
500.000 TL
500.000 TL
500.000 TL
500.000 TL
Asgari Destek Oranı
%20
%20
%20
% 25
% 25
Azami Destek Oranı
%50
%50
%50
% 75
% 75
Son Başvuru Tarihi
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2015 Saati: 23:50
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 31/03/2015 Saati: 17:00
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2015 Saati: 23:50
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 31/03/2015 Saati: 17:00
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2015 Saati: 23:50
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 31/03/2015 Saati: 17:00
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2015 Saati: 23:50
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 31/03/2015 Saati: 17:00
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2015 Saati: 23:50
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 31/03/2015 Saati: 17:00