2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 06 Temmuz 2017
“YENER” SIKÇA SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI 1
1
Bölge dışında faaliyet gösteren işletme sahipleri YENER mali destek programına başvurabilir mi?
Öncelik 1 kapsamında başvuru yapabilir. YENER Başvuru Rehberi bölüm 2.1.1 deki hükümler doğrultusunda bölge dışından sadece Öncelik 1 için programa başvuru yapılabilmektedir. Ancak değerlendirme sonucu sözleşme imzalamaya hak kazandığı takdirde sözleşme aşamasına kadar TR52 bölgesinde resmi sicil kaydı olması ve merkezlerinin ya da yasal şubelerinin (şubenin bağlı olduğu işletmenin KOBİ tanımına uyması gerekmektedir) bu bölgede bulunması şartını sağlaması gerekmektedir. Ayrıca her halükarda proje kapsamında yapacağı yatırımını Ajansın faaliyet gösterdiği TR52 Düzey 2 Bölgesinde (Konya ve Karaman illerinde) yapması gerekmektedir.
2
Henüz bir işletmem yok. YENER mali destek programına başvurabilir miyim?
Öncelik 1 kapsamında başvuru yapabilir.  YEN-ER Başvuru Rehberi bölüm 2.1.5.3 ün sonunda belirtilen patentle ilgili şartlardan birini yerine getirdiği takdirde başvuru yapabilirsiniz. Ancak 2.1.1’deki hükümler doğrultusunda, değerlendirme sonucu sözleşme imzalamaya hak kazandığınız takdirde, sözleşme aşamasına kadar KOBİ olduğunuzu ispat etmeniz gerekmektedir.
3
Bir işletme sahibiyim. Patent sahibi olan bir kişiyle beraber başvurabilir miyim?
Evet, başvuru yapılabilir. Ancak başvuru sahibi ve ortaklarının YEN-ER Başvuru Rehberi bölüm 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3’teki şartları da sağlaması gerekmektedir.
4
Bir buluşum var, ancak patentim yok; başvurabilir miyim?
YENER Mali Destek Programı kapsamında işletmesi olmayan gerçek kişi, ancak rehberin 2.1.5.3 bölümü sonundaki patentle ilgili şartlardan birini sağladığı takdirde başvuru yapabilir.
5
Orijinal ve yenilikçi bir fikrim var ancak patentim yok; başvurabilir miyim?
YENER Mali Destek Programı kapsamında işletmesi olmayan gerçek kişi, ancak rehberin 2.1.5.3 bölümü sonundaki patentle ilgili şartlardan birini sağladığı takdirde başvuru yapabilir.
6
YENER kapsamında, projem kabul edilirse çalıştıracağım personele ödeyeceğim ücreti bütçeden karşılayabilir miyim?
YENER Başvuru Rehberi bölüm 2.1.6 da da belirtildiği üzere sadece Öncelik 1 maddesi kapsamında istihdam edilecek yeni Ar-Ge personeli giderleri proje kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilecektir. Başvuru sahibinin mevcut personeline yapacağı ücret ödemeleri uygun maliyet değildir.
7
Öncelik 2 kapsamında maksimum başvurabileceğim kurulu gücü nasıl hesaplayacağım?
1.     İşletmenizin başvuru tarihinden önceki son 12 aya ait elektrik enerjisi tüketim değerini öğrenmek için ilgili dağıtım şirketine talepte bulunulur.
2.     İlgili dağıtım şirketi tarafından verilen tüketim değerleri aylık ise aylık değerler toplanarak yıllık tüketim değeri bulunur.
3.     İlgili dağıtım şirketi tarafından işletmenize ait son 12 aya ait elektrik enerjisi tüketim değeri (kWh); 1.400 kWh ‘a bölünür. Çıkan değer işletmenizin yıllık elektrik enerjisi tüketimi için kurulması gereken güneş sistemi kurulu gücünü verecektir.
4.     Bu değeri 1,5 ile çarptığınızda ise kurabileceğiniz maksimum güneş sistemi kurulu gücü bulacaksınız.  
 
Güneş Sistemi Kurulu Gücü = Tüketim Değeri (kWh)/1.400 (kWh)
Maksimum Güneş Sistemi Kurulu Güç = Güneş Sistemi Kurulu Gücü x 1,5