2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

MENU
Okunma : 1,5b Tarih : 05 Temmuz 2017
KENTSEL ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
Mevlana Kalkınma Ajansı,TR52 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nın amaçları doğrultusunda “Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ve “Bilgi Ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 05 Aralık 2013 tarihi itibariyle 15.000.000 TL tutarında iki ayrı Mali Destek Çağrısına çıkmış bulunmaktadır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” hakkında detaylı bilgi,  başvuru rehberi, ekleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.
Rehber ve ekleri:
Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi
Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek ProgramıBroşürü
Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Formu ve Ekleri (zip/rar)
 
Başvuru Süreci
KAYS-PFD Sistem Girişi:                            https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/
KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım:      http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553
            
 
KAYS-PFD Sistemi, 15 Aralık 2013 tarihi itibarıyla başvuru alımlarına açılacaktır.
 

 

PROGRAM KÜNYESİ
Program Adı
KENTSEL ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
Referans No
TR52/14/KENTSEL
Türü
Mali Destek / Doğrudan Finansman Desteği / ALTYAPI
Başvuru Süreci
Program İlan Tarihi
Başvuru Başlangıç Tarihi
Başvuruların KAYS’a girilmesi için son tarih
Başvuruların Ajans’a matbu olarak sunulması için son tarih
5 Aralık 2013
15 Aralık 2013
20 Şubat 2014
Saat: 23:50
27 Şubat 2014
Saat: 17:00
Amaçlar
Programın genel amacıTR52 Bölgesinde mahalli hizmetlerin iyileştirilmesi için gerekli alt yapının sağlanarak bölgesel kalkınmanın sürekliliğinin sağlanmasıdır.
Programın özel amacıaltyapı ve çevre sorunlarının sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alınıp, uygun çözümlerin uygulanmasına destek vererek, çevreye duyarlı yöntemlerle TR52 Bölgesi’nde yaşam kalitesinin artırılmasıdır.
Öncelik
Fiziki ve bilgi tabanlı altyapı sistemlerinin koruma kullanma dengesi, sürdürülebilir ve yeşil büyüme konseptinde geliştirilerek, paylaşılan ortak çevreden elde edilen mahalli hizmet kalitesinin artırılmasıdır.
Program Bütçesi
3.000.000 TL (Üç Milyon Türk Lirası)
Destek Miktarı
Asgari
Azami
50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası)
500.000 TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası)
Destek Oranı
%25 (yüzde yirmi beş )
%75 (yüzde yetmiş beş)
Proje Bütçesi
66.666,66 (Altmışaltı Bin Altı yüz altmışaltı Türk Lirası)
2.000.000 (İki Milyon Türk Lirası)
Süre
“2014 Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı”nda her bir projenin uygulama süresi en az 9 (dokuz) ay ve en çok 18 (on sekiz) ay ile sınırlıdır. 
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje
Ortak(lar)ı
Büyükşehir Belediyesi, Belediyeler* ve İl Özel İdareleri
*6360 sayılı Kanun çerçevesinde kapanacak belediyeler dışındaki belediyeler başvurabilir.
Başarı Kriterleri
Bir projenin başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki 3 (üç) koşulun aynı anda sağlanması gerekmektedir: 1) Toplam Puan: 100 (yüz) puan üzerinden en az 65 (altmış beş) puan 2)  Mali ve İşletme Kapasitesi: 20 (yirmi) puan üzerinden en az 12 (on iki) puan 3) İlgililik: 30 (otuz) puan üzerinden en az 20 (yirmi) puan