Birim Faaliyetleri

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 01 Temmuz 2017
BÖLGEMİZ SU KAYNAKLARI SORUNU SUYUN SAHİPLERİ İLE KONUŞULDU
Bölgemizde tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve gıda arz güvenliğinin sağlanması hususunda su kaynaklarımızın etkin kullanılması büyük önem arz etmektedir. Sulu tarım alanlarının önemli bir bölümünde faaliyet gösteren su kullanıcı örgütleri ile ilgili tüm paydaşların verimliliğinin artırılması toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında önemli katkılar sağlayacaktır. Bu gerçekten hareketle 30 Mayıs 2013 tarihinde “ Su Kullanıcı Örgütleri Çalıştayı” düzenlenmiştir. Yapılan çalıştaya, Konya Karaman bölgesinde faaliyet gösteren sulama kooperatif ve birlikleri, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler katılım sağlamıştır. Çalışmada bölgemiz su kaynaklarının en önemli kullanıcısı konumunda olan sulama kooperatif ve birliklerinin; iklim değişikliği etkileri, sulama altyapısı, enerji ve sulama maliyetlerine ilişkin sorunlar tartışılmış ve çözüm önerileri belirlenmiştir.