Birim Faaliyetleri

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 01 Temmuz 2017
YENİ KALKINMA KURULU TOPLANTISI BÜYÜK BİR HEYECANLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Mevlana Kalkınma Ajansı’nın kuruluş kararnamesi olan 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. Maddesi uyarınca Kalkınma Kurulu üyelikleri 4 yıldır. 22 Kasım 2012 itibariyle sona ermiş olup, Kalkınma Kurulu üyeliklerinin belirlenme süreci 31. Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile tamamlanmıştır.
Mevlana Kalkınma Ajansı 10. Kalkınma Kurulu toplantısı 12.06.2013 tarihinde Konya Dedeman Oteli Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 5449sayılı kanunun 8. Maddesi ve 2009/15433 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını Ek-1/3. Maddesi gereği Kalkınma Kurulu Başkanı, Başkanvekili ve Katip üyelerin seçimi gerçekleşmiştir.
2014 yılında uygulamaya konulacak olan yeni bölge planı hakkında kalkınma kurulu üyelerinin görüş ve önerileri alınmıştır.