Doğrudan Faaliyet Desteği

MENU
Okunma : 1,9b Tarih : 20 Temmuz 2017
 
Kentlerin gelişimi ve markalaşması sürekli olarak gelişmekte olan bir kavram durumundadır. Uluslararası rekabet ortamında kendilerini diğer şehirlerden ayırt etmek isteyen şehirler giderek daha fazla biçimde marka yönetimini benimsemektedirler.
Küreselleşmenin doğal sonuçlarından birisi olarak, farklı kıtalarda yer alan küçük şehirler bile aniden karşı karşıya gelerek rekabet içerisine girmektedirler. Örneğin, İtalya’da yer alan bir şehir aynı mobilyaları daha düşük maliyetlerle üreten Çin şehirleri nedeniyle var oluş nedeni kaybetmeye başlamakta, İspanya’da bulunan Alicante, Antalya ve Pattaya (Tayland) gibi güneşli sahillerle rekabet etmeye çalışmakta, Detroit, Stuttgart gibi geleneksel araba üretim merkezleri Bratislava ve Shanghai’nın baskısını üzerlerinde hissetmektedir.
 
Bu alanda yapılan akademik çalışmalar, kavramlar, teoriler kendilerini değişen ve gelişen ihtiyaçlara göre şekillendirerek güncelleyebildikleri derecede kabul görmektedirler. Belirtmek isteriz ki geçmişte yapılmış olan tüm akademik araştırmalar projemize değer katmış, ışık tutmuştur. Tespitlerimiz göstermiştir ki bir kentin marka yönetimi tam anlamı ile bir yönetim organizasyon sürecidir. İşte tam bu noktada odaklanılması gereken hususun yönetici ve uzman yetkinliklerine sahip çalışanların tedarik edilerek sürece adaptasyonun sağlanması olduğunu anlamaktayız. Bir kentin gelişim evreleri incelendiğinde, kritik göstergenin, kentin markalaşma ve marka yönetim süreçlerinde sergilemiş olduğu kabiliyetler olduğu tespitimizi paylaşmak istiyoruz.
 
Şehir yönetimi, 2000 yıllara kadar, mekan, ulaşım, güvenlik ve sanitasyon ve benzeri hizmetlere odaklanan bir yönetim olarak görülmekte idi. Ancak bu durum zamanla şehrin cazibesini ve uluslararası bilinirliğini artırmayı sağlayacak, ekonomik boyutu da kapsayan faaliyetlerin yerine getirilmesi olarak genişlemiştir. Konya olarak küresel ekonominin bir aktörü olduğumuzu iddia ediyorsak, yetenekleri, yatırımcıları, etkinlikleri ve turistleri çekebilmek için önemli bir rekabete gireceğimizi bilmemiz gerekir. Başarı ancak, imaj çalışmalarını geliştirerek ve uluslararası sahnede konum alarak gerçekleşecektir. Bu durum, özetle, kentin pazarlama ve markalaşma sürecine dahil olması ve bunu yetkin kişilerce yönetmeyi başarması anlamına gelir.
 
Konya, hayranlık uyandıran tarihi zenginliği, potansiyeli ile dünya’nın en kritik bölgelerinden birisi olan Anadolu’nun karakteristik özellikleri arasında yer almaktadır. Markalaşma ve marka yönetimi faaliyetleri olgunlaştırılırken sahip olunan tüm bu özelliklerin, büyük bir özgüven duygusu sağlayacağı ortadadır. Konya, sahip olduğu özellikleri büyük bir samimiyetle ve gerçekçi bir yaklaşım ile değerlendirmelidir. Konya markasınin niteliği sahip olduğu değerlerin taahhüdü olacağından, bu taahhütlerin yerine getirilmesi hayati bir yönetim süreci olacaktır. Ancak bu sayede yatırımlar artacak, fiziksel ve ekonomik planlar bir bir gündeme alınacak, büyük aktiviteler Konya’yı tercih edecektir.
 
Şehir markalaşma ve yönetimi faaliyetleri yalnızca yerel yönetimlerin, departmanlarının ve/ya benzeri kuruluşların tekelinde değildir. Şehrin paydaşları konusu bu aşamada gündeme gelen stratejik bir konudur.