Doğrudan Faaliyet Desteği

MENU
Okunma : 2,0b Tarih : 20 Temmuz 2017
 

• Konya İlinde hizmet sektörünün alt sektörler bazında mevcut durum analizi ve Konya ilinin hizmet sektörünün gelişimini destekleyici potansiyelini ifade eden sosyoekonomik göstergeler, 
• Konya ilinin, hizmet sektörünün gelişimi konusundaki güçlü yönleri ile ilin hizmet sektörünün gelişmesi konsunda sunduğu imkanlar ve fırsatlar, 
• Konya İline hizmet yatırımı yapmayı düşünen yatırımcıların yararlanabileceği uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeydeki muafiyet ve destekler, 
• Konya İlinde hizmet yatırımı yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılara ihtiyaç duyduğu araziyi sağlayabilecek Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Organize Sanayi Bölgeleri ile Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin hangi koşullarda arazi sunduğu ve bu bölgelerde yatırımcılara sağlanan imkanlar, muafiyet ve destekler, 
• Konya İlinde hizmet yatırımı yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılara tahsis edilebilecek hazine arazilerinin il ve ilçeler bazında envanter