Araştırma Raporları

MENU
Okunma : 1,5b Tarih : 19 Temmuz 2017
Mevlana Kalkınma Ajansı koordinasyonunda hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 2014 -2023 Bölge Planı’nın öncelik alanlarından bir tanesi de “Bölgesel Yenilik Sisteminin” geliştirilmesi idi. 
 
Bu kapsamda bölge planının alt strateji belgesi olarak yine Mevlana Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve bölgesel paydaşlar ile işbirliği halinde 2014 -2023 Konya Karaman Bölgesi Bölgesel Yenilik Stratejisi hazırlandı. Bu Strateji belgesi ile Konya ve Karaman illeri için orta ve uzun vadeli akıllı uzmanlaşma stratejilerinin temel hatları belirlenmiştir.
 
Strateji belgesinin hazırlanmasında bölge planı döneminde teknik komite çalışma grubu oluşturularak katılımcı bir yöntem benimsendi. Özellikle öncelik ve tedbirlerin belirlenmesi sürecinde bölgedeki sorumlu ve ilgili paydaşlar ile oluşturulan teknik komite toplantılarında benimsenen kararlar belgeye doğrudan yansımıştır. Yine bu teknik komite toplantıları vesilesiyle hazırlanan arge ve yenilik grubu teknik komite raporu strateji dokümanını yerelden beslemiştir.
 
Bundan sonraki aşamada yenilik stratejilerinin hayata geçirilmesi, Horizon2020 desteklerinden azami düzeyde faydalanılması ve yatırımların yönlendirilmesi amacıyla detaylı çalışmalar yürütülecektir.