Araştırma Raporları

MENU
Okunma : 1,5b Tarih : 19 Temmuz 2017
 
KONYA KARAMAN BÖLGESİ 
İMALAT SANAYİ SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK ANALİZİ
 
Çalışma kapsamında, genel anlamda 2009 - 2012 yılları itibarı ile Konya -Karaman Bölgesi’nde imalat sanayinde rekabet avantajı olan sektörlerin belirlenmesine çalışılmıştır. Fakat daha öncesinde, bölgede genel makroekonomik eğilimler değerlendirilmiş ve bölgenin sektörel bazda dış ticaret performansı ele alınmıştır. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Resmi İstatistik Programı kapsamında hazırlanan ve Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması olan NACE Rev 2 ikili kodda yayınlanan istihdam verileri ve dış ticaret verileri Üç Yıldız ve Vollrath Yöntemleri kullanılarak analize tabi tutulmuştur.
 
İleriki çalışmalar ve hazırlanacak bölge planı için altlık olacak ve katkı sağlayacak bu çalışma ile Konya ve Karaman Bölgesi’nde halihazırda rekabet avantajı olan ve geleceğin fırsat sektörleri olarak Gıda Sanayi, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ekipman İmalatı, Otomotiv Yan Sanayi, Ana Metal Sanayi, Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı, Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatı, Kimya (Fırsat Sektör), Enerji (Fırsat Sektör) sektörleri belirlenmiştir.