Araştırma Raporları

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 19 Temmuz 2017
 

Çalışma kapsamında 2002 - 2011 yılları arasında Konya ve Karaman'dan sektör bazında yapılan ihracat ve ithalatın ülkelere göre yıllar itibariyle dağılımı analiz edilmiştir.  
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Resmi İstatistik Programı kapsamında hazırlanan ve Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması olan NACE Rev 2 ikili kodda yayınlanan bu veriler SPSS 17.00 İstatistik Programı kullanılarak analize tabi tutulmuştur . Ayrıca çalışmada TÜİK tarafından en son 2008 yılı için yayınlanmış ve ana sektörler bazında(Tarım -Sanayi - Hizmetler) hazırlanan Bölgesel Gayri Safi Katma Değerler de analiz edilmiştir