Araştırma Raporları

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 19 Temmuz 2017

Çalışmanın ilk bölümünde amaç, DTM verileri kullanılarak il ve düzey 2bölgeleri bazında 1996  -2010 yılları arasındaki İhracatçı firma sayılarınızdaki ve ihracat miktarlarındaki değişimin ülkemizdeki sanayinin mekânsal gelişim süreci ile olan ilişkisini incelemektir. 


İkinci olarak ise TİM tarafından her yıl düzenli olarak yapılan İlk 1000 ihracatçı araştırmasını 2007  -2010 dönemleri özelinde hem iller bazında hem de Kalkınma ajanslarının faaliyet gösterdiği düzey 2 bölgeleri bazında CBS Kullanılarak mekânsal dağılımını ve bu dağılımın ülke coğrafyası ile ilişkisin incelemektir. Bu amaçla 2007 ile 2010 yılları arasında Ülkemizde en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmanın düzey 3 (iller) ve Düzey 2 (bölgeler) bazında mekâna dağılımları haritalanmış ve ihracatta yoğunlaşan il ve bölgeler tespit edilmiştir.


Son olarak ise  DTM  tarafından  2011  yılında  81  İlin  ihracat performanslarının incelendiği “İl İl Dış Ticaret Potansiyeli ” adlı çalışmadaki tespitler TR52 Düzey 2 Bölgesi (Konya - Karaman) özelinde  yorumlanmıştır. 
Sonuç olarak tüm bu analizlerden Konya  –  Karaman bölgesinin ihracat stratejisine girdisağlayacak tespit ve önerilerde bulunulmuştur.