İhale İlanları ve Sonuçları

MENU
Okunma : 1,4b Tarih : 19 Temmuz 2017

Yapım İşi iptal ihale ilanı 02.09.2015 tarihinde sonuçlanan Kürk-Ar Döküm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Mevlana Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Selçuklu/KONYA’da TR52/15/YENER2/0006 referans numaralı Güneş panelleri ile enerji üretimi için 700 kW Güneş Enerji Sistemi bir yapım işi ihalesi verilen tekliflerin mevcut azami bütçeyi aşmasından dolayı iptal edilmiştir. Yapım İşi için ihale ilanı Kürk-Ar Döküm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Mevlana Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Selçuklu/KONYA’da TR52/15/YENER2/0006 referans numaralı Güneş panelleri ile enerji üretimi için 700 kW Güneş Enerji Sistemi bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası K.O.S.B. Büyük Kayacık Mah. Yaylacık Cad. No:19 Selçuklu/KONYA adresinden veya www.mevka.org.tr, www.kurkardokum.com internet adreslerinden temin edilebilir. Teklif teslimi için son tarih ve saati: 03.11.2015 ve 16:00 Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.kurkardokum.com ve www.mevka.org.tr yayınlanacaktır. Teklifler, 03.11.2015 tarihinde, saat 16:00’da ve K.O.S.B. Büyük Kayacık Mah. Yaylacık Cad. No:19 Selçuklu/KONYA adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

 

Dosyalar
İHALE DOSYASI