İhale İlanları ve Sonuçları

MENU
Okunma : 1,7b Tarih : 19 Temmuz 2017

S.S. ALİBEYHÜYÜĞÜ SULAMA KOOPERATİFİ, MEVLANA KALKINMA AJANSI 2015 YENILENEBILIR ENERJI MALİ DESTEK (Kar Amacı GÜTMEYEN Kurumlar Için) Programı kapsamında sağlanan mali destek ile ÇUMRA’da ALİBEYHÜYÜĞÜ SULAMA KOOPERATİFİ 1 MW GÜNES ENERJİSİ TESİSİ KURULMASI PROJESİ için bir mal alımı ihalesine 14/09/2015 tarihinde çıkılmış ve 08/10/2015 tarihinde ihale bitmiştir. Ancak, İhale için sunulan 1 adet teklifin sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşması nedeniyle isteklilere talimat dokümanının 32. Maddesi gereği ihale iptal edilmiş olup, mal alım işinin yeniden ihale edilerek sonuçlandırılmasına karar verilmiştir. İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Fatih Sultan Mehmet Cad. no: 86 Alibeyhüyüğü kasabası Çumra / KONYA adresinden veya www.mevka.org.tr , http://alibeyhuyugusulamakoop.com.tr internet adreslerinden temin edilebilir. Teklif teslimi için son tarih ve saati: 09/11/2015 tarihinde saat 11:00 Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.mevka.org.tr ve http://alibeyhuyugusulamakoop.com.tr yayınlanacaktır. Teklifler, 09/11/2015 tarihinde, saat 11: 00’de ve Fatih Sultan Mehmet Cad. no: 86 Alibeyhüyüğü kasabası Çumra / KONYA adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
Dosyalar
İHALE DOSYASI