Araştırma Raporları

MENU
Okunma : 866 Tarih : 19 Temmuz 2017

Çalışmada, enerji verimliliği uygulamaları üzerinde durulmuş ve Konya’da uygulanan enerji verimliliği çalışmalarından bahsedilmiştir. Bunlar; binalarda gerçekleştirilen verimlilik uygulamaları, Konya Sanayi’sindeki uygulamalar, kojenerasyon sistemleri ve çalışma prensipleri, endüstriyel yalıtım ve kazanlardaki verimlilik uygulamaları ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen katı atık dönüşüm uygulamalarıdır.