Araştırma Raporları

MENU
Okunma : 1,4b Tarih : 19 Temmuz 2017

Çalışmanın amacı TR52 Düzey2 Bölgesi (Bölge) ilçelerinin sosyal gelişmişlik endekslerini elde edilebilen verilerle oluşturarak soyut bir kavram olan gelişmişlik kavramını yıllar içinde izlemeye olanak sağlayacak şekilde analitik düzlemde incelemektir.