İhale İlanları ve Sonuçları

MENU
Okunma : 1,4b Tarih : 19 Temmuz 2017
Mal Alımı için ihale ilanı
 
<TUNCER ER>, MEVLANA . Kalkınma Ajansı <2012 YILI BÖLGENİN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI MALİ> Programı kapsamında sağlanan mali destek ile <KARAMAN>’de <SÜTÜMÜ İŞLİYORUM> için bir <mal alımıi> ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.İhale kapsamında alınacak makine ekipman aşağıdaki gibidir.
1-1 adet plakalı eşanşör
2-1 adet injet kotlama makinası
3-1 adet santrifüj pompa
4-1 adet vakum paketleme makinası
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası <MOLLA FENARİ CAD. BASMACILAR İŞHANI 5/3-KARAMAN> adresinden temin edilebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: <12/12/2013 TARİHİNDE SAAT 13:00’DA>.
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.mevka.org.tr yayınlanacaktır.
Teklifler, <12/12/2013> tarihinde, saat <13 : 00>’da ve <MOLLA FENARİ CAD. BASMACILAR İŞHANI 5/3-KARAMAN> adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
Dosyalar
İHALE DOSYASI