İhale İlanları ve Sonuçları

MENU
Okunma : 1,6b Tarih : 18 Temmuz 2017
Mal alımı için ihale ilanı
 
YENMAK PİSTON VE SEGMAN SAN. VE TİC. A.Ş., Mevlana Kalkınma Ajansı İktisadi Kalkınma Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Konya Selçuklu’da Katma Değeri Yüksek Ürünlerin İmalatıyla Rekabet Gücünün Ve İhracatın Artırılması için LOT 1. 1. Kontur Ölçüm Cihazı ve 2. CMM Cihazı mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
 
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası 2. Organize Sanayi Bölgesi Kırım Cad. Sarıçiçek Sok. No:12 SELÇUKLU/KONYA adresinden veya www.mevka.org.trwww.yenmak.com.tr internet adreslerinden temin edilebilir.
 
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 09.10.2013 11:00
 
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.yenmak.com.tr ve www.mevka.org.tr yayınlanacaktır.
 
Teklifler, 09.10.2013 tarihinde, saat 11:00’de ve 2. Organize Sanayi Bölgesi Kırım Cad. Sarıçiçek Sok. No:12 SELÇUKLU/KONYA adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.