İhale İlanları ve Sonuçları

MENU
Okunma : 1,4b Tarih : 08 Nisan 2013
İHALEYE DAVET MEKTUBU
08.04.2013
 
Sayın: Yetkili;
Proje Adı        : “TR52 Bölgesi Tarımsal Sanayinin Yapısal Değişim ve Dönüşüm Kapasitesi ve Olası Yatırım Alanlarının Tespiti Projesi”
1.         Sizi aşağıda belirtilen hizmet alımı için teknik teklif ve fiyat teklif(ler)i vermeye davet ediyoruz:
(i)        “TR52 Bölgesi Tarımsal Sanayinin Yapısal Değişim ve Dönüşüm Kapasitesi ve Olası Yatırım Alanlarının Tespiti Projesi” Raporunun oluşturulması ve 100 adet basımı
2.                      İstenen hizmetler hakkındaki bilgiler ekli ihale dosyasında verilmektedir.
3.         Bu davet mektubunda yer alan hizmetlerin tamamı için teklif vermeniz gereklidir. Sözleşme bütün olarak ihale edilecektir.
4.         İstenen formata uygun hazırlanmış teklifiniz aşağıdaki adrese gönderilmelidir:
“TR52 Bölgesi Tarımsal Sanayinin Yapısal Değişim ve Dönüşüm Kapasitesi ve Olası Yatırım Alanlarının Tespiti Projesi”
            Telefon: 0 332 251 06 70                              Faks: 0 332 248 93 51
5.         Fiyat teklifiyle birlikte, istenen evrakları, özgeçmişleri (CV) ve istenen her bir hizmet hakkında basılı materyal veya ilgili bilgileri; çözüm önerinizi, öngörülen yaklaşımın ana hatlarını, zamanlama, hazırlık safhası dahil faaliyet planını, vb içeren bir teknik teklif verilmelidir. Fiyat teklifi ve Teknik teklif kapatılmış ve kaşelenmiş ayrı zarflara konulmalıdır.
6.      Fiyata KDV dahil edilmelidir.
7.      Teknik ve mali teklifler 29/04/2013 günü saat14:00’a kadar 1.Organize Sanayi Bölgesi İstikamet Cad.No:2 42300 Selçuklu/KONYA adresine elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile teslim edilmelidir.
8.         Sözleşmenin diğer şartları aşağıdaki gibidir:
(i)                 ÖDEME: Sözleşmede öngörüldüğü gibi yapılacaktır. Ödemeler TL cinsinden yüklenicinin bildireceği banka hesabına yapılacaktır.
(ii)       DEĞERLENDİRME
a)      Hizmet Alımlarında: Teknik değerlendirmenin %80, fiyatın %20 olarak ağırlıklandırılarak mukayese edileceği en uygun teklif seçilecektir.
(iii)      GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifiniz, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün süreyle geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır.
9.         Daha fazla bilgi aşağıdaki adresten elde edilebilir:
            1.Organize Sanayi Bölgesi İstikamet Cad.No:2 42300 Selçuklu/KONYA       
            Telefon: 0 332 251 06 70                              Faks: 0 332 248 93 51
10. Lütfen bu davet mektubunu aldığınızı faks veya e-posta yoluyla teyit ederek teklif verip vermeyeceğinizi bildiriniz.
Saygılarımızla.
           

 

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL
Yönetim Kurulu Başkanı
M. Sedat TAŞKAZAN
Genel Sekreter