İhale İlanları ve Sonuçları

MENU
Okunma : 1,8b Tarih : 14 Agustos 2013
 
Mal alımı için ihale ilanı
 
     AKIN PİSTON SAN. TİC. LTD. ŞTİ., Mevlana Kalkınma Ajansı İktisadi Kalkınma Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Konya Selçuklu’da Piston İmalatında Yenilikçi Metotların Uygulanmasıyla Rekabet Gücünün Artırılması için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
 
     İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Konya Organize Sanayi Bölgesi 18. Sok. No:1 Selçuklu/KONYA adresinden veya www.mevka.org.trwww.apspiston.com internet adreslerinden temin edilebilir.
 
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 03.09.2013 16:00
 
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.apspiston.com ve www.mevka.org.tr yayınlanacaktır.
 
Teklifler, 03.09.2013 tarihinde, saat 16:00’de ve Konya Organize Sanayi Bölgesi 18. Sok. No:1 Selçuklu/KONYA adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.