Haberler

Enerji Çalıştayı Yapıldı

MENU
Okunma : 1,4b Tarih : 31 Mayıs 2010
Mevlana Kalkınma Ajansı, 2010 – 2013  Bölge Planına hazırlık çalışmaları kapsamında başlattığı Sektör Çalıştaylarına Yenilenebilir Enerji Potansiyelimiz konulu Enerji Çalıştayıyla devam etti.
 
31 Mayıs 2010 tarihinde Dedeman Hotel’de düzenlenen çalıştaya, Konya Valisi Aydın Nezih DOĞAN, Konya Milletvekilleri Ali ÖZTÜRK, Harun TÜFEKÇİ, Konya Ticaret Odası Başkanı Hüseyin ÜZÜLMEZ ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.  Çalıştayda konuşmacı olarak TEAİŞ Genel Müdürü Kemal YILDIR, Türkiye Enerji Verimliliği Meclis Başkanı Erkan GÜRKAN, EPDK Elektrik Piyasası Dairesinden Mehmet Fatih TORAMAN ve Agah HINÇ yer aldı.
 
Programın açılış konuşmasını yapan Mevlana Genel Sekreteri Ahmet AKMAN, konuşmasında, dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak artan enerji talebinin karşılanmasında oldukça önemli bir rol oynadığı gözlenen fosil yakıtlardan petrol ve doğalgaz kaynaklarının sınırlı ülkelerde yer alması ve tükenebilir olması; yeni kaynak arayışlarını hızlandırdığını belirterek, bu durumun, "doğanın kendi döngüsü içinde, bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı" olarak tanımlanan, hidrolik, güneş, rüzgâr ve jeotermal gibi doğal kaynaklar yenilenebilir olmalarının yanı sıra temiz enerji kaynaklarıolarak karşımıza çıktığını söyledi.
 
Enerji verimliliğine ve Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırım projelerinin hayata geçirilmesinin yatırımcılarımıza yeni iş olanakları sağlayacağını ve istihdamı artıracağını söyleyen Ahmet AKMAN, bu sayede enerji verimliliği sağlayan sektörlerle güneş ve rüzgâr sistemlerinin üretimi, yapımı ve bakımı ile ilgili yeni iş imkanları doğacağını, yeni gelişen sektörün, ekonomik büyümeyi hızlandıracağını belirtti.
Mevlana Kalkınma Ajansının hazırladığı Ön Bölgesel Gelişme Planında Yeni teknolojilerden biyoteknoloji, biyoyakıt konularının ve güneş, rüzgâr enerjilerinin tarımda kullanılmasının büyük önem arz etmekte olduğu ve bu konulardaki model projelerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Ahmet AKMAN, 2009 yılında çıkılan teklif çağrılarından Kırsal Kalkınma ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları çerçevesinde desteklenecek projeler arasında bu konuların yansımalarını görebiliriz dedi.
 
Programa konuşmacı olarak katılan TEİAŞ Genel Müdürü Kemal YILDIR ise, konuşmasında TEİAŞ’ın görev ve sorumlukları, Elektrik Piyasası Kanunu, Gün Öncesi Piyasa Uzlaştırması, Enterkonneksiyon Sistemi ile ilgili bilgi verdi.
 
Türkiye Enerji Verimliliği Meclisi Başkanı Erkan GÜRKAN ise, Enerji verimliğinin önemini vurgulayarak, ülke olarak verimsiz uygulamalarla nelerin kaybedildiğini anlattı.
 
EPDK uzmanı Mehmet Fatih TORAMAN Konya-Karaman bölgesindeki Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ile ilgili veriler ışığında bilgi verirken, Uzman Agah HINÇ, Dağıtım Sektöründeki özelleştirmeler sonrası yaşanılan sorunlar hakkında bilgi vererek çözüm önerilerinde bulundu.
 
Konuşmaların ardından katılımcılarla düzenlenen Çalıştayda, Kalkınma Uzmanlarımız, Erdem KOÇOĞLU, Yasemin KARADENİZ ve Mustafa YILMAZ yönetiminde Sorun Analizi çalışması yapıldı. Ajansımızın Enerji Sektör Sorumlusu olan Uzman Mücahit Yasir KINALI programın bölgemizdeki sektör aktörlerini bir araya getirerek, Akademisyen-Kamu Uygulayıcısı ile Yatırımcıların işbirliğini geliştirmek amacını taşıdığını söyledi.  

Galeri