Doğrudan Faaliyet Desteği

MENU
Okunma : 1,4b Tarih : 20 Temmuz 2017
 

Çalışmada Konya ekonomisinde önemli payı olan meyve ve bağ üretiminin gelişimini sağlıklı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek ve sürdürülebilir hale getirmek amacı ile bölgede yer alan meyve ve bağ üreticilerinin mevcut durumlarının analiz edilmesi, sorunlarının belirlenmesi, bu sorunlara çözüm önerilerinin yapılması ve bu çerçevede eylem planlarının çıkarılması hedeflenmiştir.