Doğrudan Faaliyet Desteği

MENU
Okunma : 1,6b Tarih : 20 Temmuz 2017
Çalışma, Konya İlinin mevcut potansiyelinin ve tarım sektörüne sunduğu imkanların en etkin biçimde değerlendirilmesi, bu yolla bölgeye yeni tarım yatırımlarının çekilmesi, tarımsal üretimin ve istihdamının artırılması, tarımdan elde edilecek gelirin ve ihracatın artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzun öncelikli amaçlarından biri de: bölgedeki hazine arazilerinin Konya İli sınırları içinde tarım sektöründe yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılar tarafından etkin biçimde kullanımının sağlanmasıdır.