Doğrudan Faaliyet Desteği

MENU
Okunma : 951 Tarih : 20 Temmuz 2017

Ayakkabıcılık sektöründe Mevcut Durum Analizi, Rekabet edebilirlik ve kümelenme anketi, AHP çalışması iş ve ihtiyaç analizi, kümelenme, değer zinciri, GZFT analizleri ile küme ve stratejik yol haritası çalışmaları gerçekleştirilmiştir.