İhale İlanları ve Sonuçları

MENU
Okunma : 1,5b Tarih : 18 Temmuz 2017
I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
 
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: SELÇUKLU BELEDİYESİ
b) Adresi: Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No:19 42070 SELÇUKLU KONYA
c) Telefon numarası: 3322243600
ç) Faks numarası: 3322653049
d) Elektronik posta adresi: basin@selcuklu.bel.tr
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Hüseyin Kürşat AKGÜL-İdari İşler Personeli
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Türkiye Konya’da Buluşuyor Projesi Organizasyon Hizmetleri Alımı İşi
b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.
c) Yapılacağı yer: Teknik şartnamede ayrıntıları belirtilen yerler
ç) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası:2012/22995
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: Selçuklu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü - Şeyh Şamil Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi No:19 Selçuklu/KONYA
ç) İhalenin yapılacağı adres: Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu - Şeyh Şamil Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi No:19 Selçuklu/KONYA
d) İhale tarihi: 22.03.2012
e) İhale saati: 14:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu - Şeyh Şamil Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi No:19 Selçuklu/KONYA
 
Dosyalar
DÖKÜMANLAR