Haberler

MEVKA, KONYA’YA YÖNELİK OLARAK YATIRIM ÖN FİZİBİLİTE RAPORLARI HAZIRLADI

MENU
Okunma : 858 Tarih : 01 Nisan 2021
MEVKA, KONYA’YA YÖNELİK OLARAK YATIRIM ÖN FİZİBİLİTE RAPORLARI HAZIRLADI

On Birinci Kalkınma Planı’nın 326.7’nci maddesinde ve 2019-2020 Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yatırım Ortamı Çerçeve Eylem Planı’nın 5 inci maddesinde yer alan “İllerin ve bölgelerin öne çıkan yatırım fizibiliteleri Kalkınma Ajanslarının da katkısı alınarak belirlenecek ve bu yatırımların hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile işbirliği içinde yatırımcılara tanıtımı yapılacaktır.” ifadesi yer almaktadır.

Bu kapsamda, illerde öne çıkan konularda yatırım fikrinin oluşturulması için Kalkınma Ajansları tarafından ön fizibilite raporları hazırlanmaktadır.

Ön fizibilite çalışmaları, potansiyel proje fikirleri için mevcut hazır veri ve bilgi kaynaklarından yararlanarak kapsamlı bir fizibilite etüdünün gerekip gerekmediğinin karara bağlanması amacıyla yapılmaktadır. Çalışmalar, tesisin yatırım ve işletme dönemlerini kapsamamakta olup, potansiyel yatırımcılarda yatırım fikrinin oluşturulmasını hedeflemektedir.  Ayrıca, raporların yatırımcılara yol gösterici nitelikte olması hedeflenmiştir.

Bu minvalde, Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından Konya özelinde “Konya İli Jelatin Üretimi Ön Fizibilite Raporu”, “Konya İli Buğday Kepeği ve Glüten İmalatı Ön Fizibilite Raporu”, “Konya İli Lisanslı Depoculuk Ön Fizibilite Raporu”, “Konya İli Soğuk Dövme Namlu Üretimi Ön Fizibilite Raporu” ve “Konya-Beyşehir İlçesi 4 Yıldızlı Konaklama Tesisi Ön Fizibilite Raporu” hazırlanmıştır.

Bu raporlara ve farklı sektörlerde çeşitli konularda önümüzdeki günlerde hazırlanacak raporlara linkten erişebilirsiniz:

Yatırım Fırsatları - www.yatirimadestek.gov.tr | Devlet Destekleri ve Teşvikler

Kamuoyuna ve yatırımcılara saygılarımızla duyurulur.