Haberler

MEVKA, KOBİ’LERE İLK KEZ TEKNİK DESTEK SAĞLADI

MENU
Okunma : 819 Tarih : 14 Ocak 2021
MEVKA, KOBİ’LERE İLK KEZ TEKNİK DESTEK SAĞLADI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TR 52 Konya-Karaman Bölgesi’nde uyguladığı çeşitli mali destek programların yanı sıra, eğitim, kültür, turizm vb. alanlarda raporlama ve fizibilite çalışmaları kapsamında kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak teknik destek programları uygulayan Mevlana Kalkınma Ajansı, kurulduğu günden bu yana ilk kez KOBİ’lere yönelik teknik destek programı uyguladı.

Bu kapsamda, Anıl Yatağanlı Tarım Makineleri, Hidoks Asansör, Mehmet Konsan Makine, Mesa Makine ve Akdeniz Cam firmaları tarafından kurumsallaşma, yalın üretim ve enerji verimliliği konularında ajansa sunulan beş farklı proje destek almaya hak kazandı.

Mevlana Kalkınma Ajansı’nın yaklaşık 500 Bin TL bütçe ayırdığı projeler ile destek almaya hak kazanan firmalar tarafından aile anayasası, kurumsallaşma ve enerji verimliliği konularında raporlama çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor.

Atılan imzaların ardından destek verdikleri projeler hakkında açıklamalarda bulunan MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı “Ajanslar, yapıları itibari ile sorumlu oldukları bölgelerde bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda uyguladıkları mali destek, güdümlü proje desteği, fizibilite desteği ve teknik destek gibi farklı destek mekanizmaları ile bölgenin ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilirliğine, üretim, ihracat, istihdam ve tanıtımına katkılar sunmak üzere faaliyetler yürüten koordinatör kuruluşlardır. Bizler de kurum olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar çeşitli argümanlar kullanarak pek çok projeyi bölgemizin her alanda gelişimine katkı sağlaması adına hayata geçirmiş durumdayız. Eğitim, kültür, turizm, altyapı, danışmanlık gibi çok geniş alanlarda bölgemizin sosyal ve beşeri gelişimine yönelik olarak uyguladığımız teknik destek programlarımız kapsamında ise bugüne kadar Konya ilimizde 555, Karaman ilimizde ise 92 proje olmak üzere toplamda 647 projeye destek sağlayarak bölgemizin teknik açıdan gelişmesini hedefledik. Bölgemizde yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen bu tarz projelere bugünde kadar ajansımız tarafından aktarılan bütçe ise 9 Milyon TL’dir. Kısa süre önce ilan ettiğimiz teknik destek programımızda ise bugüne kadar uyguladığımız programlardan farklı olarak ilk defa KOBİ’lerimizi de destek kapsamına alarak firmalarımızın ulusal ve uluslararası rekabet ortamında ihtiyaç duydukları danışmanlık ve raporlama çalışmalarına katkı sunmayı amaçladık. Ajansımız desteği ile hayata geçirilecek projeler kapsamında ele alınacak konuların başında ajans olarak özellikle son yıllarda üzerinde çalıştığımız ve bununla birlikte 2019 yılında ilan ettiğimiz mali destek programımız kapsamında başarılı bulunan proje sahiplerine bu konuda faaliyet yürütme zorunluluğu koyduğumuz yalın üretim konusu geliyor. Bizler kurum olarak, kısaca ürün ve hizmet oluşturma sürecini israflardan arındırıp sadeleştirerek sunulan değeri mükemmelleştirmek ve bu yolla firma karlılığını arttırmak amacını taşıyan sistem bütünü olarak tanımladığımız yalın üretim konusunu KOBİ’lerimizin emek, zaman ve maliyet kaybının önüne geçerek rekabet güçlerini artırması adına son derece önemsiyoruz. Günümüzün küresel rekabet ortamında işletmeler, giderek daha talepkâr olan alıcılara hizmet vermekte, müşterilerinin iyi kalite, düşük fiyat ve kısa teslim süresi beklentilerini hızla karşılayabilmek, daha fazla çeşit ve anlık olarak değiştirilen siparişlere uyum sağlamak zorunda kalmaktadırlar. Çünkü 1900’lü yılların büyüyen pazarlarında geçerli olan ne üretirsem satarım, maliyetim yükselirse fiyatı arttırırım, gecikirsem müşteri bekler anlayışı günümüz rekabet ortamında söz konusu değildir. Keskin rekabet nedeniyle fiyatlar sürekli düşmektedir ve fiyat indirimleri ile rekabette öne geçmeye çalışmak maliyetler azaltılmadığı sürece sürdürülemez. Maliyetlerin azaltılmasının en etkili yolu ise yalın üretimden geçmektedir. Bu doğrultuda KOBİ’lerimiz tarafından yürütülecek olan projelerin maliyetlerini azaltarak rekabet güçlerini artırması en büyük temennimizdir. Ajansımızın desteği ile hayata geçirilecek bir diğer projede ise destek almaya hak kazanan firmamız tarafından enerji verimliliği etüdü yapılması hedefleniyor. Yalın üretim konusunda olduğu gibi enerji verimliliği konusunda da kurum olarak bugüne kadar pek çok projeye destek sağladık. Gerek ülke gerekse de bölge olarak enerjiye olan ihtiyacımızın her geçen gün arttığı bir dönemde enerji verimliliği konusu daha da önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda günlük yaşantımızın her safhasında enerjiyi verimli kullanmak suretiyle, ihtiyaçlarımızı kısıtlamadan aile bütçesine, ülke ekonomisine ve çevremizin korunmasına katkı sağlamamız mümkündür. Bu konuda tasarruf edebileceğimiz alanlarında başında ise enerji tüketiminin en fazla olduğu işletmelerimiz gelmektedir. Proje kapsamında da firmanın enerji giderlerinin analizi, iyileştirme ve tasarruf imkânlarının belirlenmesi için enerji verimliliği ön etüdü yapılacak, böylelikle firmanın kullandığı elektrik, doğal gaz vb. enerji türlerinden elde edilen enerjiyi verimli kullanıp kullanmadığı analiz edilecektir. Değerlendirmeler sonucunda firmanın enerjiyi daha verimli kullanabilmesi adına yapması gerekenler ortaya konulacak ve yol haritası hazırlanacaktır. Destek almaya hak kazanan bir diğer proje ile de bölge ve ülke ekonomimizde en büyük paya sahip olan aile şirketleri konusunda çalışma yürütülecek. Üretim, istihdam, ihracat ve oluşturdukları katma değer açısından ülkemizi ayakta tutan bu şirketlerin büyümelerini sürdürmesi ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere devredilmesi adına ailenin mülkiyet ve miras dağılımı ile devrini, aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini, sorumluluklarını ve şirket ile aile arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen aile anayasalarının mutlaka olması gerekmektedir. Aile işletmelerinin sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve bir sonraki jenerasyona devirleri ancak aile fertleri ve şirket ortakları arasında fikir birliğine varılarak hazırlanan bir aile anayasası ile mümkün olabilecektir. Ajansımız desteği ile destek alan ve kendisi de bir aile şirketi olan firmamız tarafından da aile anayasası hazırlanması için çalışma yürütülecek. Ajansımız desteği ile hayata geçirilecek olan projelerin destek alan firmalarımızın ihtiyaçlarına cevap vererek bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katkılar sunması en büyük beklentimizdir. Kurulduğumuz günden bugün kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgemizde yer alan KOBİ’lerimizin ve tüm paydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi belirterek projelerin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Galeri