Haberler

“KARAMAN’A DEĞER KATACAK PROJELER ÇIKACAĞINA İNANIYORUM”

MENU
Okunma : 813 Tarih : 11 Ocak 2021
“KARAMAN’A DEĞER KATACAK PROJELER ÇIKACAĞINA İNANIYORUM”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TR 52 Konya-Karaman Bölgesi’nde yer alan bölgedeki KOBİ’lere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak çeşitli destek mekanizmaları yürüten Mevlana Kalkınma Ajansı, son olarak ilan ettiği kısa adı “SOGEP” olan “2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Karaman’da bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Karaman Valisi ve Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ayrancı Kaymakamı ve Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, Kâzımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Başyayla Kaymakam V. Koray Çelik, Sarıveliler Kaymakamı V. Abdüssamed Kılıç, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve TKDK Karaman İl Koordinatörü Özgür Öztürk katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Karaman Valisi ve Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Alpaslan Işık, “Ajansımız, gerek şehrimizin gerekse de bölgemizin her alanda gelişimine destek olmak, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını bölgemize çekmek amacıyla çalışmalarını tüm paydaşlarla birlikte koordineli bir şekilde sürdürüyor. 2020 yılı içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Üretimde Ben de Varım – Korumalı İşyeri Projesi” destek almaya hak kazanmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021 yılı için yine aynı program kapsamında proje çağrısına çıkmış durumda. Bizler de bugün kaymakamlarımız ve ajansımız ile birlikte programın öncelikleri olan istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik, sosyal içerme ve sosyal sorumluluk başlıkları altında ilçelerimizin ve il merkezimizin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilmesi düşünülen projeleri gözden geçireceğiz. Özellikle son yıllarda sanayi, üretim, ihracat ve istihdam konusunda yaptığı yatırımların meyvesini toplayan şehrimiz, aynı zamanda hayata geçirilen projelerle sosyal anlamda da büyük bir gelişme kat etmiş durumda. Ajansımız koordinasyonunda yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında da ilimizde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, KOBİ’lerimiz ve tüm paydaşlarımız tarafından şehrimizin gelişimine katkı sunacak, sorunlarına çözüm üretecek daha genel bir ifade ile Karamanımıza değer katacak projeler ortaya konulacağına inancım tamdır. Şehrimizde yer alan tüm paydaşlarımızdan bu çerçevede proje fikirleri beklediğimizi ifade ederek, toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Akabinde, kurum olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütecekleri Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı da, “Mevlana Kalkınma Ajansı olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Karaman ve Konya illerimizde yer alan tüm paydaşlarımızın ulusal ve uluslararası alanda rekabet güçlerinin ve refah seviyelerinin artması, bölgemizin ekonomik açıdan kalkınması, yerli ve yabancı yatırımların bölgemize çekilmesi adına mali ve teknik destek mekanizmalarımızın yanı sıra ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz danışmanlık hizmetleri ile de bölgemizin her açıdan gelişimini desteklemeye gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda kurum olarak, bölgemizin rekabet gücünün artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgenin yurt içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtılması amacıyla kurulduğumuz günden bugüne kadar uyguladığımız çeşitli destek mekanizmaları ile Karaman ilimizde 237 projeye 61.689.153,16 TL’lik destek sağlayarak yararlanıcıların eş finansmanıyla toplam 110 Milyon TL, Konya ilimizde ise 1008 projeye 213.568.448,16 TL’lik destek sağlayarak, yararlanıcıların eş finansmanıyla toplam 380 Milyon TL’lik yatırım hacmi oluşturmuş durumdayız. Bu sonuçlara göre Ajans olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar bölgemizde toplamda 1245 projeye 275 Milyon TL destek vererek 490 Milyon TL’lik yatırımın harekete geçirilmesini sağlamış bulunuyoruz. Son olarak ise, ajansımız tarafından “İstihdam Edilebilirliği Artırmak” “Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik” “Sosyal İçerme” ve “Sosyal Sorumluluk” olmak üzere dört ayrı öncelikte kısa adı “SOGEP” olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ilan edilmiş durumda. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve yerelde ajansımız tarafından yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programımız ile bölgemizde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermeyi, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermeyi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamayı, istihdam edilebilirliği artırmayı, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Konya-Karaman Bölgesi’nin sosyal açıdan gelişmesinin desteklenmesi, insan odaklı projelerin ortaya çıkarılması, istihdamın artırılması ve dezavantajlı grupların hayata daha aktif katılımlarının sağlanmasının hedeflendiği programa, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler başvuru yapabilecekler. Siyasi partiler ve alt birimleri dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler de proje kapsamında iştirakçi olarak yer alabilecekler. Programımızın birinci önceliği olan “İstihdam Edilebilirliği Artırmak” başlığında, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine, genç istihdamını artırmaya, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler destek kapsamına alınacaktır. “Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik” önceliğimizde ise, sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına, istihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine, sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projelere kaynak sağlanacaktır. Üçüncü önceliğimiz olan “Sosyal İçerme” kapsamında da, sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına, toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine, dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler kabul edilecektir. Programımızın son önceliği olan “Sosyal Sorumluluk” başlığı altında da, bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya, program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler değerlendirilecektir. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) proje başvuru süreci ajansımız tarafından iki aşamalı olarak yürütülecek olup; ön başvuru aşaması kapsamında proje fikrinin ortaya konduğu SOGEP Proje Öneri Formu’nun doldurularak ek belgeleri ile birlikte en geç 01 Şubat 2021 tarihine kadar pyb@mevka.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Uygun bulunan proje fikirleri bakanlığın onayına gönderilmeden önce ajansımızın koordinasyonunda başvuru sahipleri ile birlikte proje geliştirme faaliyetleri yürütülecektir. 2021 SOGEP kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın nihai onayı için il başına (Konya-Karaman) 4 adet olmak üzere bölgemizden toplamda 8 adet başarılı başvuru gönderilecektir. Proje başına destek miktarı ve bütçe için üst limit belirlenmediğinden projelerin en az 1 Milyon TL olacak şekilde hazırlanması ve bununla birlikte sosyal gelişmişlik endeksi düşük olan ilçelerde istihdamın gelişimine katkı sağlayacak projelerin öncelenmesi önem arz etmektedir. Ayrıca, projelerin desteklenme şansını artırmak adına proje yazacak olan kurum ve kuruluşların, projelerin birden çok öncelik ile doğrudan ilişkili ve sonuç odaklı olması, projenin uygulanacağı ilin/ilçenin sosyal sorununa özgün ya da değerleri ile ilişkili olması, projenin konu itibarıyla çarpıcı olması, yenilikçi ve model olma niteliğine sahip olması ve uygulama süresi içerisinde doğrudan hedef kitleye fayda sağlayan somut çıktılara sahip olması gibi hususlara azami dikkat etmeleri bir başka önemli husustur. Ajans olarak, bu doğrultuda bölgemizde yer alan ve uygun başvuru şartlarına sahip kurum ve kuruluşlardan belirlenen önceliklerde proje tekliflerini beklediğimizi belirtmek istiyor, programın bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Galeri