İhale İlanları ve Sonuçları

MENU
Okunma : 1,6b Tarih : 18 Temmuz 2017
T.C.
AYRANCI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fen İşleri Birim Amirliği

                                                             
           
Konu   : Ayrandede Türbesi  Çevre Düzenleme Projesi
             İhale ilanı
 
Amaç             :İhale ilanı
Sözleşme No : TR52-11-KIRSAL-01-15   

Proje Adı       : Ayrandede Türbesi Çevre Düzenleme      

           

 
A) İdari Şartname. (Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari
Şartname)
 
B) Teknik Şartname
 

C) Sözleşme Tasarısı. (Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin)

D)Birim Fiyat Teklif Cetveli