Güncel Mevka Destek Programları

MENU
Okunma : 3,5b Tarih : 11 Aralık 2020
2021 Sogep Destek Programı

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)

“PROJE ÖN BAŞVURU İLANI”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve yerelde Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA)  tarafından yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP)  hedefi, bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır

Bu program kapsamında, her bir projenin bütçesi en az 1 Milyon TL olup sosyal gelişmişlik endeksi düşük olan ilçelerde istihdamın gelişimine katkı sağlayacak projeler beklenmektedir.

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. Başvuru ve ek belgelerin gönderileceği son tarih 15 Mart 2021 olarak belirlenmiştir.   Başvurular pyb@mevka.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.  Başvuru ile ilgili olarak İlan Metni, Bilgi Formu ve diğer belgeler aşağıda ekte bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.