Bilgi ve Duyurular

Konya İlinde İrtifak Hakkı Tesisi İhalesi

MENU
Okunma : 439 Tarih : 17 Kasım 2020

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile 15/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında mülkiyeti Hazineye ait Konya İli, Meram İlçesi, Kızılören Sarıtaş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 240 ada 27, 28, 29, 30, 36 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli irtifak hakkı tesisi ihalesine esas olmak üzere hazırlanan ilan metnine dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.