Haberler

MEVKA, COVID-19 SALGINININ SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİNİ MASAYA YATIRDI

MENU
Okunma : 675 Tarih : 13 Agustos 2020
MEVKA, COVID-19 SALGINININ SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİNİ MASAYA YATIRDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Konya ve Karaman Bölgesi’nde çalışmalarını sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı, ilk olarak Çin’de ortaya çıkan ve daha sonra tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de başta sağlık olmak üzere sosyal hayat, ekonomi, eğitim, tarım, sanayi, turizm gibi daha pek çok alanda etkisini halen sürdüren COVID-19 salgınının Konya-Karaman’daki sosyo-ekonomik etkilerine yönelik bir araştırma raporu hazırladı.

Hazırlanan raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, “Ajans olarak, bir yandan verdiğimiz mali desteklerle bölgemizin kalkınmasını amaçlarken, diğer yandan da belirli periyotlarla yaptığımız saha araştırmaları, hazırladığımız raporlar ve fizibiliteler ile de bölgemizde yer alan illerimizin diğer illere göre gelişimini kıyaslamaya, rekabet durumlarını ölçmeye ulusal ve uluslararası alanda yaşanan gelişmelerin bölgemize etkilerini analiz etmeye yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Bu doğrultuda, kurum olarak gerek Dünya üzerinde gerekse de ülkemizde sosyal ve ekonomik hayatın her alanını etkileyen COVID-19 salgınının bölgemizde yer alan illerimize etkilerini ayrıntılı olarak ele aldığımız raporumuz ile Konya ve Karaman’da salgının yol açtığı sorunların bölgedeki istihdam, üretim, dış ticaret, tarım, sanayi, turizm ve eğitim gibi alanlardaki etkilerini farklı başlıklarda inceleyerek ortaya koymayı ve bu sayede ulusal politika geliştirme sürecine yerelden katkı sağlamayı amaçladık. Çalışmadaki bir diğer amacımız da elde ettiğimiz sonuçların Ajans olarak önümüzdeki dönemlerde bölgemizde yürüteceğimiz çalışmalara ışık tutması ve altlık teşkil etmesidir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde elde ettiğimiz veriler, salgının geniş bir yüzölçümüne sahip olan ülkemizde farklı alt coğrafyalarda etkisini farklı şekilde hissettirdiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte devletimizin, salgının ülkemizde görülmeye başlandığı ilk andan itibaren her alanda sıkı tedbirler uygulamasına rağmen salgının, ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de iş ve yaşam biçimlerinde pek çok değişikliklere yol açtığını araştırmalarımız neticesinde elde etmiş bulunmaktayız. Yine salgınla birlikte, iş ve sosyal hayatımıza dijitalleşme, e-ticaret, biyoteknoloji, endüstri 4.0, esnek çalışma, evden çalışma, uzaktan eğitim gibi yeni kavramların da hayatımıza girdiğini görüyoruz. Bölgemizde yer alan paydaşlarımızın gelecek dönemlerdeki plan ve çalışmalarında yol gösterici nitelikte olduğuna inandığımız rapora Ajansımızın www.mevka.org.tr internet sitesinden ulaşılabileceğini ifade ederek, bu raporun hazırlanması sırasında katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, Dünya üzerinde pek çok alanda olumsuz etkileri bulunan bu salgının, ülkemizde daha fazla can kaybına yol açmaması ve ekonomik alandaki etkilerinin minimum seviyelerde kalmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.