Bilgi ve Duyurular

T.C. Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Personel Alım İlanı

MENU
Okunma : 761 Tarih : 02 Temmuz 2020

T.C. Fırat Kalkınma Ajansı, 15.07.2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 187 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 27.06.1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci Maddesinin dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 1 (bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, 3 (Üç) Uzman Personel ve 2 (İki) Destek Personel alımı gerçekleştirecektir.

Başvurular 21.07.2020-10.08.2020 tarihleri arasında sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecektir. İlanla ilgili detaylara dosyalar kısmında bulunan başvuru rehberinden ulaşabilirsiniz.