Bilgi ve Duyurular

AB COSME PROGRAMI Sosyal Ekonomi Misyonu Proje Teklif Çağrısı Duyurusu

MENU
Okunma : 583 Tarih : 29 Nisan 2020

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmış olup, KOSGEB, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, KOSGEB Başkanlığı tarafından COSME Programı kapsamında “Social Economy Missions” (Sosyal Ekonomi Misyonu) proje teklif çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgilere dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.