Haberler

2020 COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI KAPSAMINDA PROJE HAZIRLAYAN YARARLANICILARA DUYURU

MENU
Okunma : 1,8b Tarih : 09 Nisan 2020
2020 COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI  KAPSAMINDA PROJE HAZIRLAYAN YARARLANICILARA DUYURU

2020 COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI 

KAPSAMINDA PROJE HAZIRLAYAN YARARLANICILARA DUYURU

Ajansımız, ülkemizin salgınla mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması hedeflemek üzere “COVİD-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PRORAMI” kapsamında ‘hızlandırılmış’ bir hibe desteği programına çıkmıştır. 

Bu kapsamda Ajansımıza projelerini sunup değerlendirme sonucunda başarılı bulunan proje sahipleri ile çok kısa süre içerisinde sözleşme imzalanması gerekecektir. Ajansımızca mevzuat gereği başarılı proje sahiplerinden talep edilecek belgelerde Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında düzenlemeler ve kolaylıklar sağlanmıştır. Bu kapsamda Proje teklifleri başarılı olarak ilan edilen yararlanıcılar;

  1. Başarılı bulunduğuna dair Elektronik Ortamda (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi-KAYS) bilgilendirilen yararlanıcı ile bildirimi takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde sözleşme imzalanacaktır. Bu süre içinde sözleşme imzalamayan Başvuru sahipleri destekten feragat etmiş sayılır.
  2. Sözleşme imzalanabilmesi için bu süre içinde sözleşme için gerekli evraklarını (EK-1 veya EK-2) projelerinden sorumlu İzleme Uzmanına Elektronik Ortam (KAYS) üzerinden kontrolünü yaptırmaları gerekmektedir.
  3. Sözleşme belgeleri, hazırlanacak belgeler ve şablonları EK-3 ve EK-4’de sunulmuştur.
  4. Süresi içerisinde söz konusu belgeleri Elektronik Ortamda (KAYS) sunmayan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanmaz. Sözleşme imzalanmadan önce Ajans, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir.

Yararlanıcıların herhangi bir hak kaybına uğramamaları için projelerinden sorumlu İzleme Uzmanları kendileriyle irtibata geçecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Duyuru ile ilgili gerekli belgelere dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.