Haberler

MEVKA’DAN COVID-19 İLE MÜCADELEYE 15 MİLYON TL DESTEK

MENU
Okunma : 1,7b Tarih : 01 Nisan 2020
MEVKA’DAN COVID-19 İLE MÜCADELEYE 15 MİLYON TL DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TR 52 Karaman-Konya Bölgesi’ndeki KOBİ’lere, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak uyguladığı mali ve teknik destek programları ile bugüne kadar bölgede eş finansmanlar ile birlikte 350 Milyon TL’lik bir yatırımı harekete geçiren Mevlana Kalkınma Ajansı, ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine ve salgının yayılımının en aza indirilerek kontrol altına alınmasına katkı sağlamak, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunmasına ve salgının olumsuz sosyoekonomik etkilerinin hafifletilmesine destek vermek amacıyla “COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı” ilan etti.

Ajans, ilan edilen program kapsamında Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması” “Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları” “Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi” olmak üzere üç öncelikte bölgede kar amacı güden ve gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak 15 Milyon TL destek sağlayacak. Bu doğrultuda, Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından;

Birinci öncelikte, başta yüksek risk grubunda sayılan yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, bakıma muhtaç bireyler ve engelliler gibi salgından korunması gereken toplumsal kesimler olmak üzere toplumun, COVID-19 virüsün yayılımının önlenmesine yönelik kritik öneme sahip “sosyal mesafeyi koruma” ve “evde kalma” tedbirleri konusunda bilinçlendirilmesine yönelik bilgilendirici, farkındalık artırıcı, yönlendirici ve bilgi kirliliğini önleyici faaliyetler içeren projeler desteklenecek.

İkinci öncelikte, COVID-19 salgınına karşı önleyici ve koruyucu tedbirler kapsamında acil ihtiyaç duyulan ürün, hizmet ve organizasyonların geliştirilerek uygulanmasına yönelik projelere ajans tarafından kaynak ayrılacak.

Üçüncü ve son öncelikte ise, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesine yönelik projeler ile salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde hâlihazırda yaşanan ve önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik çözümler sunan projeler destek kapsamın alınacak.

Ajans olarak ilan ettikleri “COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgiler aktaran Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Savaş Ülger, “İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve daha sonra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen yeni tip korona virüs, (COVID-19) Dünya genelinde hızla yayılarak küresel bir salgın haline gelmiştir. COVID-19 salgını, yüksek bulaşıcılığı, insan vücudunda kalıcı hasar bırakması, başta yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulanan bireyler olmak üzere insan sağlığı üzerinde hayati tehlikeye sebep olacak etkileri nedeniyle toplum sağlığı için acil müdahale edilmesi gereken bir vaka halini almıştır. Şimdiye kadar alınan önleyici ve koruyucu tedbirlere rağmen Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 vaka sayıları günden güne artmakta ve can kayıpları yaşanmaktadır. Bununla birlikte ülkemiz, gelişmiş sağlık altyapısı, Dünya standartlarında hizmet sunan sağlık personeli, köklü üniversiteleri ve deneyimli akademisyenleri, toplumsal dayanışma kültürünü yaşatan STK’ları ve Türkiye ekonomisin dinamosu olan KOBİ’leri ile hem insan kaynağı hem de altyapı bakımından bu salgınla mücadelede en donanımlı ülkelerin başında gelmektedir. Bu kaynağın, salgınla mücadele için seferber edilerek topyekûn harekete geçirilmesinin bölgesel, ulusal ve uluslararası anlamda fark oluşturan, etkili ve olumlu sonuçları olacaktır. Bizler de kurum olarak, devletimizin ve milletimizin el ele vererek salgının önlenmesi, sosyoekonomik etkilerinin hafifletilmesi noktasında verdiği mücadeleye destek olmak amacıyla bir program ilan etmiş bulunmaktayız. Bölgemizdeki kâr amacı güden ve gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak 15 Milyon TL bütçe ile ilan ettiğimiz programda, destek almaya hak kazanan proje başına ajansımızca asgari 200.000 TL ve azami 2.000.000 TL kaynak ayrılmış olup, programın uygulama süresi 1 ile 3 ay arasında sınırlı tutulmuştur. Program kapsamında destek almaya hak kazanacak projelere ajansımızın destek oranı kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için %100, kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar için ise %75 olarak gerçekleşecektir.

Programımızın birinci önceliği kapsamında başvuru yapılabilecek projelere örnek verecek olursak, dezavantajlı gruplar (engelliler, hamileler, çocuklar, bakıma muhtaç bireyler, mülteciler, yaşlılar vd.) ve alınan tedbirler neticesinde dezavantajlı durumda olan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan bireyler için ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması, yoğun kullanılan mekânlar (hastane, işyeri, fabrika, ulaşım araçları vb.) ile sağlık ve güvenlik tedbirlerini yürütenlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi, pandeminin izlenmesi ve olası risklerinin tespit edilmesine yönelik yazılımlar geliştirilmesi ile virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayacak kritik ürün, hizmet ve organizasyonun geliştirilerek kullanıma sunulması gibi faaliyet ve uygulamaları sayabiliriz.

İkinci önceliğimiz çerçevesinde COVID-19 virüsüne karşı antiviral ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları, tanı ve teşhis faaliyetleri için gerekli ekipmanların üretilmesi ve bu faaliyetleri yürütecek mevcut laboratuvarların kapasitelerinin artırılması, virüsün hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhisine yönelik tanı kiti geliştirilmesi, salgının tedavisinde ihtiyaç duyulan ventilatör, yoğun bakım cihazları, yaşam destek üniteleri vb. kritik öneme sahip malzeme ve ekipmanların geliştirilmesi, gerekli standartları karşılayacak maske, bone, gözlük, eldiven, yüz siperi, koruyucu üniforma, dezenfektan vb. kişisel koruyucu ekipmanların üretilmesi ile UV dezenfeksiyon sistemleri, hava stabilizatörü gibi koruyucu sistemlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler destek kapsamında yer alacaktır.

Üçüncü ve son önceliğimize ise, uzaktan çalışmayı kolaylaştırıcı teknolojilerin geliştirilmesi, iş süreçlerinin dijital teknolojiler kullanılarak uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri şeklinde yapılandırılması ile gıda ve sağlık ekipmanlarına erişimi kolaylaştıracak çözümlerin geliştirilmesi uygun görülecek proje fikirleri arasında yer alıyor. Proje başvuruları için son tarih 30 Nisan 2020 olmakla birlikte ajansımıza ulaşan proje teklifleri son başvuru tarihi beklenmeden değerlendirmeye alınarak uygun bulunanların destekleneceğini ve programla ilgili ayrıntılı bilgilere ajansımızın www.mevka.org.tr internet adresinden ulaşabileceğini ifade etmek istiyorum. Dünya üzerinde pek çok alanda olumsuz etkileri bulunan bu salgının, ülkemizde daha fazla can kaybına yol açmaması ve ekonomik alandaki etkilerinin minimum seviyelerde kalması en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle ilan edilen programın paydaşlarımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.