Haberler

2019 MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞARILI PROJE SAHİPLERİNE DUYURU

MENU
Okunma : 2,3b Tarih : 03 Ocak 2020
2019 MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞARILI PROJE SAHİPLERİNE DUYURU

2019 MALİ DESTEK PROGRAMINDA BAŞARILI PROJE SAHİPLERİNE DUYURU

1.Proje teklifleri başarılı olarak ilan edilen yararlanıcıların en geç 22 Ocak 2020 tarihine kadar sözleşme için gerekli evraklarını tamamlayarak (EK-1) Ajansımıza gelip projelerinden sorumlu İzleme Uzmanına (EK-2) evrakların kontrolünü yaptırmaları gerekmektedir. Sözleşme belgeleri, hazırlanacak belgeler ve şablonları EK-3’te sunulmuştur. Süresi içerisinde söz konusu belgeleri teslim etmeyen başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanmaz. Sözleşme imzalanmadan önce ajans, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir.

2.Sözleşme için gerekli evrakları tamamlayan ve projelerinden sorumlu İzleme Uzmanına evrakların kontrolünü yaptıran yararlanıcıların kendilerine gönderilecek Sözleşmeye Davet Mektubunu tebellüğ ettikleri tarihten sonraki en geç 10 iş günü içinde Ajans ile sözleşme imzalamaları gerekmektedir. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır.

3.Yararlanıcıların herhangi bir hak kaybına uğramamaları için projelerinden sorumlu İzleme Uzmanıyla irtibata geçmesi önem arz etmektedir.

4.Yararlanıcıların sözleşme aşamasında istenilen belge ve bilgilerle birlikte, firma kaşelerini de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Duyuru ile ilgili gerekli belgelere dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.