Haberler

MEVKA, KONYA-KARAMAN BÖLGESİ 2019 İLÇE RAPORLARI’NI YAYINLADI

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 05 Subat 2020
MEVKA, KONYA-KARAMAN BÖLGESİ 2019 İLÇE RAPORLARI’NI YAYINLADI

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak uyguladığı mali ve teknik destek programları ile TR 52 Konya-Karaman Bölgesi’nin ekonomik açıdan gelişimini hızlandırmak için çalışmalarını sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı, aynı zamanda hazırladığı araştırma, fizibilite, ilçe ve sektör raporları ile de bölgede yer alan kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu fikir alt yapısına katkı sunmaya devam ediyor.

Mevlana Kalkınma Ajansı, bu doğrultuda TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi’nde yer alan 37 ilçeyi kapsayan ve 2010 yılından bu yana belirli aralıklarla hazırlanan ilçe raporlarını 2019 yılı sonu itibariyle son güncel gelişmeler ışığında güncelledi.

Konya ve Karaman illerinde yer alan ilçelerin, doğal ve ekonomik yapı, demografik özellikler, tarım, hayvancılık ve üretim faaliyetleri, sağlık ve eğitim alt yapısı, turizm potansiyeli, güçlü ve zayıf yönler gibi çeşitli açılardan ele alındığı raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Savaş Ülger, “Kurum olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için çalışmalarımızı, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek üzere odaklamış durumdayız. Bölgesel gelişmeye yönelik olarak icra edilecek bütün faaliyetlerin temeli ise bölgenin bütün detayları ile iyi tanınmasından geçmektedir. Bu nedenle, bölgenin kaynak ve olanaklarının doğru şekilde tespit edilmesi, mevcut sahip olunan değerlerin rekabet edebilirlik açısından yeniden yorumlanması ve bölgesel kalkınmanın sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik olarak faaliyetlerin birbiri ile ilişkili olarak icra edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ilk olarak, bölgenin mevcut durum çalışması ve 2010-2013 Bölge Planı’nı hazırlayan ajansımız, bölgeyi oluşturan ilçelere yönelik olarak GZFT Analizi (Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler) çalışması gerçekleştirmiş ve her ilçe için bir İlçe Raporu düzenlemiştir. Ardından “2014-2023 Karaman-Konya Bölge Planı” hazırlanmış ve mevcut durumu gösterir ilçe raporları ajansımız uzmanlarınca güncellenmiştir. 2019 yılı sonu itibari ile de ülkemizde, bölgemizde ve ilçelerimizde yaşanan gelişmeler ışığında ilçe raporları yeniden güncellenmiştir. Ajansımız tarafından hazırlanan ve her bir ilçenin mevcut durumunu ayrıntılı olarak ele alan raporun, ilçe potansiyellerin kullanımına yönelik olarak altyapı oluşturacağı ve bölgede yer alan kurum ve kuruluşların yürüteceği faaliyetlere ışık tutacağı kanaatindeyiz. İlçe raporlarının hazırlanmasında en güncel veriler kullanılmış olup kaymakamlıklar tarafından hazırlanan ilçe bilgilendirme toplantılarından da faydalanılmıştır. Hazırlanan raporun ilçelerimiz ve bölgemizde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarımız adına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ajansımız tarafından TR-52 Konya-Karaman Bölgesi’nde yer alan ilçelere yönelik olarak hazırlanan İlçe Raporları’na aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.mevka.org.tr/Page.asp?Dil=0&pid=2675